Het rapport Cultural Heritage Counts for Europe werd gepresenteerd in Oslo.

Photo: Europa Nostra
 

Wat levert een investering in cultureel erfgoed op?

In juni is het rapport Heritage Counts for Europe gepubliceerd met tal van argumenten om te blijven investeren in Europees erfgoed.
23 juni 2015

Heritage counts for Europe is het resultaat van een tweejarig onderzoek door een consortium, bestaande Europa Nostra (Nederland), ENCATC (België), Heritage Europe, International Cultural Centre (Polen), Raymond Lemaire International Centre for Conservation/Universiteit Leuven (België) en een geassocieerde partner The Heritage Alliance (Verenigd Koninkrijk).

Doel van het onderzoek was het verzamelen van solide argumenten ter legitimatie van investeringen in Europees erfgoed. Die argumenten zijn vooral ontleend aan vele praktijkvoorbeelden waarin de bescherming van erfgoed ontwikkelingen op andere terreinen zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, regionale identiteit, innovatie en economie kunnen versterken. In Nederland nemen bijvoorbeeld jonge innovatieve bedrijven vaak hun intrek in oude gebouwen, waardoor het erfgoed bewaard blijft en de nieuwe bestemming bijdraagt aan de economische ontwikkeling en leefbaarheid van een buurt, stad of regio. 

Het onderzoek was een beleidsanalyse en werd ondersteund door het vorige Europese programma voor Cultuur (2007-2013).