Structuur- en investeringsfondsen

De Europese structuurfondsen moeten de economische en sociale samenhang binnen de Europese Unie vergroten.

De Structuur- en Investeringsfondsen van de Europese Unie moeten de economie van een regio verbeteren en bijdragen aan een grotere economische, sociale en territoriale samenhang binnen de Unie. De beschikbaarheid en omvang van de fondsen verschilt per lidstaat

Met 336 milliard euro beslaan de Structuur- en investeringsfondsen ruim eenderde van de Europese begroting. De financiering is gericht op innovatie, duurzaamheid, werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang.

In Nederland zijn de volgende vier Structuur- en investeringsfondsen beschikbaar:
1. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
2. Het Europees Sociaal Fonds (ESF)
3  Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling  (ELFPO)
4. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij  (EFMZV)

Vooral EFRO, waaronder Interreg, en het ESF bieden aanknopingspunten voor de cultuursector.

Meer informatie
Europese structuurfondsen op de website van de Europese Unie
Europese Structuur- en Investeringsfondsen in Nederland: Europa om de hoek