Toerisme

Via het programma COSME ondersteunt Europa initiatieven in het midden- en kleinbedrijf, waaronder voor duurzaam en cultureel toerisme.

Het Directoraat-Generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf beheert het programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en mkb-bedrijven (COSME). COSME moet het ondernemingsklimaat en het concurrentievermogen van de Europese markt vergroten. Het budget voor de periode 2014-2020 bedraagt 2,3 miljard euro.

Binnen COSME richt de pijler Enhancing European Tourism’s Competitiveness and Sustainability (COS-WP2014-3-15) zich op het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Europese toeristische sector. Er wordt ondersteuning geboden voor het oprichten van ondernemingen in deze sector, het promoten van transnationale samenwerking en het uitwisseling van good practices. Vier thema’ s staan daarbij centraal:

1. Het vergroten van toeristische bewegingen in het laagseizoen.
2. Meer variatie in het toeristische aanbod en de producten, met een nadruk op de synergie tussen toerisme en de creatieve industrie.
3. Het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid, innovatie en vaardigheden van toeristische sector.
4. Het verbeteren van de socio-economische kennis binnen de toeristische sector.

Ook interessant binnen het COSME programma:

  • COSME - Enterprise Europe Network. Dit netwerk bevordert internationale samenwerking door het creëren van een platform voor handels- en zakenpartners, bemiddeling en kennisuitwisseling over technologie, onderzoek en innovatie, Europese wetgeving en financiering. Het netwerk is in de eerste plaats bedoeld voor ondernemers, maar ook universiteiten, onderzoeksinstituten, universiteiten, technologiecentra en instellingen voor bedrijf- en innovatieontwikkeling kunnen aansluiten. 
  • COSME - Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat nieuwe en aspirant-ondernemers de kans biedt om te leren van ervaren ondernemers in het buitenland.

Meer informatie
Op de website van de Europese Commissie worden de jaarlijkse werkprogramma’s en beschikbare subsidies bekend gemaakt en oproepen geplaatst: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/