Detail van een paspoort, uitgegeven door het Consulate of Google. Met The Consulate of Google studeerde Roos Groothuizen in 2015 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Detail from a passport, issued by the Consulate of Google. In 2015, Roos Groothuizen graduated from the Royal Academy of Art in the Hague.

Photo: Roos Groothuizen
 

Visa en verblijf in Nederland

Onder welke voorwaarden mag iemand in Nederland verblijven? Op deze pagina vindt u informatie over visa, uitzonderingslanden en administratieve verplichtingen.

Voordat iemand uit het buitenland aan de slag gaat, is het belangrijk te ervoor te zorgen dat hij of zij in Nederland mag verblijven en werken. De voorwaarden waaronder dat mag verschillen sterk, evenals de landen en regio’s waar Nederland afspraken mee heeft.

Het Infopoint van DutchCulture adviseert u bij uw internationale ambities of wanneer u werkt met buitenlandse kunstenaars en artiesten. Op deze pagina vindt u informatie over visa, uitzonderingslanden en administratieve verplichtingen. Niet alle regels en persoonlijke situaties laten zich vangen in een eenduidig schema. Ook verandert de wet regelmatig. Controleer daarom altijd het advies, bijvoorbeeld door telefonisch navraag te doen bij de desbetreffende instantie.

Verschillende visa

Veel nationaliteiten hebben een visum nodig om in Nederland te mogen verblijven. Er zijn twee soorten visa:

  • Kort verblijf: 90 dagen binnen een periode van 180 dagen
  • Lang verblijf: meer dan 90 dagen


Uitzonderingen (geen visum nodig)

  • Voor de volgende nationaliteiten gelden uitzonderingen voor zowel de visa voor kort, als voor lang verblijf. Zij hoeven geen visum aan te vragen.

- EU-onderdanen
- Landen uit de Europese Economische Ruimte (EER)
- Zwitserland

Voor meer informatie kijkt u op de website Nederlandenu van de Rijksoverheid.

  • Voor een groot aantal nationaliteiten gelden uitzonderingen voor de Short Stay. Zij hoeven geen visum aan te vragen. Ook voor deze nationaliteiten geldt echter, dat het verblijf in Nederland niet langer dan 90 dagen mag duren. Een lijst met deze nationaliteiten vindt u op de website Nederlandenu van de Rijksoverheid.

NB als iemand in Nederland mag verblijven, betekent dat niet automatisch dat hij of zij hier mag werken. Voor wet- en regelgeving voor werken in Nederland kijkt u op onze pagina over werk.

Kort verblijf (Schengenvisum)

De meeste bezoekers van buiten de EU hebben een Schengenvisum nodig. Er zijn verschillende soorten visa, maar dit visum (formeel een visum type C) is het meest gebruikelijk. Dit visum is maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen geldig en geeft toegang tot alle landen aangesloten bij het Schengen verdrag. Een Schengenvisum vraagt uw bezoeker zelf aan bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Op de website Nederlandenu van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het Schengenvisum kort verblijf en instructies over de aanvraagprocedure per land. Het is niet mogelijk om bij aankomst in Nederland een visum aan te vragen.

NB het is van belang een Schengenvisum niet te vroeg, maar ook niet te laat aan te vragen. Een visum kan pas drie maanden voor de datum van vertrek worden aangevraagd. Meestal duurt de afhandeling van een visumaanvraag ongeveer twee weken, maar dit kan in sommige gevallen oplopen tot twee maanden. De aanvrager moet de visumaanvraag dus zorgvuldig plannen.

Op het aanvraagformulier voor een Schengen visum wordt iemand gevraagd een keuze te maken tussen één binnenkomst of meerdere (multiple-entry). Een visum voor meerdere binnenkomsten stelt iemand in de gelegenheid meerdere keren de Schengenregio in en uit te reizen en er maximaal 90 dagen te verblijven binnen een periode van 180 dagen. Toert iemand bijvoorbeeld met een voorstelling door het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk, dan is een visum voor meerdere binnenkomsten aan te raden.

Op de website van de Europese Commissie vind u meer achtergrondinformatie en een rekenmachine waarmee de geldigheid van het visum bij meerdere losse bezoeken kan worden uitgerekend. Kijk voor de rekenmachine onder Harmonising rules and procedures.

Verlenging Schengenvisum
Een Schengenvisum wordt in alle gevallen afgegeven voor een maximale duur van 90 dagen. Als een langer verblijf gewenst is, dan kan het visum met maximaal 90 dagen worden verlengd, maar uitsluitend onder strikte voorwaarden.

Lang verblijf

Komt uw bezoeker niet uit de EU en is hij of zij van plan langer dan 90 dagen in Nederland of de EU te verblijven? In veel gevallen heeft hij of zij dan een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) of een verblijfsvergunning nodig, dit vraagt hij of zij aan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).  De pagina 'Visum lang verblijf' van Nederlandenu wijst u op de benodigde documenten en de te volgen procedures.

De aanvraag voor een MVV verloopt via de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV). De uitkomst van deze procedure moet worden afgewacht in het land van herkomst. Ook kan een (korte) inburgeringscursus verplicht worden gesteld.

Omdat de voorwaarden en regelgeving zeer dikwijls veranderen, blijft het raadzaam om van tevoren contact op te nemen met de desbetreffende Nederlandse vertegenwoordiging of het 24/7 BZ contactcenter.

Registratie in Nederland

Iedereen die langer dan 90 dagen in Nederland verblijft (dus ook bezoekers met een nationaliteit waarvoor geen visum nodig is) moet zich inschrijven bij de Basisregistratie Personen. Bij registratie krijgt iemand een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heeft een werkgever nodig, is nodig bij het openen van een bankrekening, en zorgverleners zullen hier naar vragen.

Inschrijving vindt plaats bij de gemeente waar iemand verblijft. Een lijst met alle Nederlandse gemeenten en hun bezoekadressen, websites en bestuur vindt u op Overheid.nl. Wanneer iemand Nederland weer verlaat dient hij of zij zich uit te schrijven bij de gemeente. Dit kan vanaf een maand voor vertrek.

Meer informatie

Voor meer informatie over visa kunt u terecht op de website Nederlandenu van de Rijksoverheid. Voor meer informatie over verblijfsvergunningen kunt u terecht op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Voor een overzicht van andere wet en regelgeving kijkt u hier.

Deze informatie is voor het laatst herzien in september 2018