|
Image
Image
Cees de Graaff
Role
Director
Email
c.degraaff [at] dutchculture.nl
 

Vragen over het steunpakket voor de culturele sector

Vragen over het steunpakket voor de culturele sector

Minister van Engelshoven kondigde een steunpakket aan van 300 miljoen euro. Wat houdt het pakket in, en wat betekent dit voor de sector?

Op 15 april kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, een specifiek steunpakket aan voor de culturele sector. Het steunpakket is een mooi gebaar naar de sector. Alhoewel het niet voldoende is om alle verliezen te compenseren is het een goede eerste stap. Dit pakket lijkt internationaal het meest omvangrijke steunpakket specifiek voor de culturele sector. Dat wil niet zeggen dat organisaties, kunstenaars en anderen werkzaam in de culturele en creatieve de sector in Nederland beter af zijn dan in andere landen. Dit hangt af van de combinatie tussen de generieke steunmaatregelen van de centrale overheid, dit specifiek steunpakket, particuliere initiatieven en steun vanuit de decentrale overheden. Daarnaast is het afhankelijk van de duur en intensiteit van de maatregelen tegen het coronavirus in Nederland en andere landen. 

DutchCulture maakt zich sterk voor een sterke culturele sector en ondersteunt waar nodig om huidige (online) en toekomstige internationale culturele uitwisseling mogelijk te maken. Op deze pagina hebben we vragen verzameld en geven we antwoord waar mogelijk. Daarnaast vind je onderaan een lijst met relevante websites en artikelen.

Wat houdt het steunpakket in?

Het steunpakket van 300 miljoen wordt ingezet op vier manieren:

1. Het ophogen van de subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.

2. Het verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.

3. Budget voor de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Filmfonds, Nederlands Letterenfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie) voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen, zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.

4. Het verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen zodat cruciale private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, bij Cultuur+Ondernemen terecht kunnen.

Voor de volledige informatie zie het persbericht van de Rijksoverheid.

Hoe verhoudt het pakket zich tot de algemene maatregelen?

Het steunpakket is additioneel aan maatregelen zoals eerder genomen door de overheid: het algemene maatregelenpakket met werktijdverkorting voor werknemers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen en het coulancepakket voor de culturele sector. Voor vragen en informatie over deze maatregelen zie de FAQs op onze website.

[English article via this link]

Hoe verhoudt het pakket zich tot steunmaatregelen voor cultuur in andere landen?

Voor zover bekend is de 300 miljoen voor de culturele sector internationaal het grootste steunpakket specifiek bedoeld voor de culturele sector. De steunmaatregelen genomen door andere landen lopen sterk uiteen van Duitsland dat 50 miljard uittrok voor kleine bedrijven en ondernemers, waaronder die in de kunstensector, tot landen waar nog niets bekend is.

Wat is de status in andere landen?

Van een groot aantal landen, in elk geval de landen uit het Internationaal Cultuurbeleid, houden wij actueel bij wat de algemene situatie is, welke maatregelen er zijn genomen, wat de status van cultuur is, wat het reisadvies is en welke initiatieven er zijn. Deze pagina's zijn te vinden via deze link. Voor specifieke vragen is het mogelijk de betreffende landenmedewerker te contacteren, de contactgegevens staan op de landenpagina's.

 

Lees meer

Persbericht Rijksoverheid over het steunpakket

Interview met Jan Zoet, voorzitter Kunsten '92, in NRC

Website Kunsten '92 met actueel nieuws over de effecten voor de Nederlandse culturele sector

Website van het Compendium of Cultural & Trends met COVID-19 updates uit Europese landen