Agenda

Past events

Monday 8 July 2019 (All day), Tuesday 9 July 2019 (All day)
We invited Vincent Gonzalvez and Ika Sienkiewicz-Nowacka to the Netherlands to share and exchange knowledge about artist residencies on July 8 and 9.
Monday 8 July 2019, 13:00
In dit programma blikken we vooruit naar de meerjarenplannen 2021-2024 en welke kansen er zijn op internationaal vlak binnen het nieuwe beleid.
Academy for Theatre and Dance
Monday 8 July 2019 (All day), Tuesday 9 July 2019 (All day)
We invited Vincent Gonzalvez and Ika Sienkiewicz-Nowacka to the Netherlands to share and exchange knowledge about artist residencies on July 8 and 9.
Wednesday 26 June 2019 (All day)
OverBruggen levert een sectorbreed overzicht van de obstakels in de culturele uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen, alsmede mogelijke oplossingen.
Monday 24 June 2019 (All day) to Wednesday 26 June 2019 (All day)
DutchCulture has invited Maha Sano from Marocopedia to share knowledge and discover possibilities for showcasing Morocco's unlocked heritage.