Agenda

Monday 8 July 2019, 13:00
In dit programma blikken we vooruit naar de meerjarenplannen 2021-2024 en welke kansen er zijn op internationaal vlak binnen het nieuwe beleid.
Academy for Theatre and Dance

Past events

Wednesday 26 June 2019 (All day)
OverBruggen levert een sectorbreed overzicht van de obstakels in de culturele uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen, alsmede mogelijke oplossingen.
Monday 24 June 2019 (All day) to Wednesday 26 June 2019 (All day)
DutchCulture has invited Maha Sano from Marocopedia to share knowledge and discover possibilities for showcasing Morocco's unlocked heritage.
Friday 21 June 2019, 14:00
Brazilian experts elaborate on how active citizenship, culture and heritage in Brazil can reconnect citizens to the public spaces of cities.
Wednesday 19 June 2019, 17:30
In juni zijn cultureel attachés en medewerkers culturele zaken van Nederlandse ambassades en consulaten in Nederland. Kom naar de netwerkbijeenkomst op 19 juni.
Sunday 19 May 2019, 12:00 to Thursday 23 May 2019, 12:00
In the format of a visitor’s program, Russian heritage professionals will visit fortifications and meet with urban planners and architects in the Netherlands