Events

Monday 28 October 2019, 09:30 to Tuesday 29 October 2019, 20:00
Future-Oriented Museum Synergies, an initiative of MOTI, will have a kick-off in Amsterdam on October 28 and 29.
Tuesday 12 November 2019, 09:00 to 17:00
DutchCulture and the Netherlands Ministry of Foreign Affairs organise the third edition of the conference Indonesia Now on Tuesday 12 November 2019.
Flemish Arts Centre De Brakke Grond
Thursday 28 November 2019, 13:00
Tijdens de Europadag onderzoeken we dit jaar de rol van informatietechnologie op onze samenleving en het belang van Europees beleid hierbij.
Friday 6 December 2019, 11:00 to 17:00
International cultural workers who are actively invested in fair international cultural cooperation, are called upon to apply for the gathering on December 6.

Past events

Monday 8 July 2019  , Tuesday 9 July 2019  
We invited Vincent Gonzalvez and Ika Sienkiewicz-Nowacka to the Netherlands to share and exchange knowledge about artist residencies on July 8 and 9.
Monday 8 July 2019, 13:00
In dit programma blikken we vooruit naar de meerjarenplannen 2021-2024 en welke kansen er zijn op internationaal vlak binnen het nieuwe beleid.
Academy for Theatre and Dance
Monday 8 July 2019  , Tuesday 9 July 2019  
We invited Vincent Gonzalvez and Ika Sienkiewicz-Nowacka to the Netherlands to share and exchange knowledge about artist residencies on July 8 and 9.
Wednesday 26 June 2019  
OverBruggen levert een sectorbreed overzicht van de obstakels in de culturele uitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen, alsmede mogelijke oplossingen.
Monday 24 June 2019   to Wednesday 26 June 2019  
DutchCulture has invited Maha Sano from Marocopedia to share knowledge and discover possibilities for showcasing Morocco's unlocked heritage.