Photo: Franki Chamaki (Unsplash)
 

Europadag 2019

Tijdens de Europadag onderzoeken we dit jaar de rol van informatietechnologie op onze samenleving en het belang van Europees beleid hierbij.
Thursday 28 November 2019, 13:00

Informatietechnologie heeft een grote impact op onze samenleving. Enerzijds bevordert het onmiskenbaar de vrijheid van communicatie en democratie, anderzijds zorgt digitalisering steeds vaker voor beperkingen en nieuwe vormen van toezicht. De Europese Unie moedigt grensoverschrijdend gebruik van informatietechnologie ten behoeve van artistieke expressie aan, maar speelt tegelijkertijd een belangrijke rol bij het bewaken van de grenzen op het gebied van rechten en vrijheden van burgers in de online-omgeving.

Op donderdag 28 november 2019 onderzoeken we tijdens onze jaarlijkse Europadag de rol van technologie in onze samenleving en het belang van Europees beleid hierbij. Hans de Zwart, voormalig directeur van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, trapt af met een keynote en bespreekt onder andere de nieuwe copyrightwet. Daarna volgt een paneldiscussie met diverse experts uit de culturele en creatieve sector en kan men aanschuiven bij een van de drie deelsessies (LET OP, u kunt maar één deelsessie kiezen, aangezien deze simultaan plaatsvinden).
 

Deelsessies

1. Creative Europe X Horizon 2020: waar kunst en technologie elkaar ontmoeten
De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sector staat centraal in de #Digital4Culture-strategie van de Europese Commissie. Alleen met behulp van innovatie zal de EU in staat zijn haar economie sterk, duurzaam en concurrerend te houden. In het commissievoorstel voor het toekomstige Creative Europe Programma (2021-2027) wordt gezocht naar meer synergie tussen andere EU-programma’s, waaronder Horizon Europe, het EU programma voor onderzoek en innovatie. Hoe kan Horizon 2020 de digitale infrastructuur voor de culturele en audiovisuele industrie verbeteren en wat zijn de voordelen van cross-sectorale samenwerking?

2. Europe for Citizens: Boiling Frog workshop
Het Europe for Citizens programma ondersteunt projecten die Europese geschiedenis, integratie en burgerschap voorop stellen. Kritisch nadenken over je omgeving en in het verlengde de Europese politiek is de kern van wat al deze projecten verbindt. Deze deelsessie organiseert het Europe for Citizens contactpunt in samenwerking met Tijl Akkermans en Emmie Kollau van het Iron Curtain Project. Zij vertellen over het project en lichten het nieuwe pop-up museum How to survive a democracy toe. Onderdeel hiervan is het spel Privacy uit de Boiling Frog workshop. Dit spel is samen met Stichting Masterpeace ontworpen in het kader van het Act for Liberty project. Deelnemers worden door middel van een interactief vragenspel en het maken van een eigen Action Poster uitgedaagd na te denken over onderwerpen die onze digitale vrijheden bedreigen. Ook zal in deze deelsessie kort worden gesproken over het toekomstig Europe for Citizens programma (2021 - 2027).
Met: Tijl Akkermans en Emmie Kollau (Iron Curtain Project), Sophie Logothetis (Europe for Citizens contactpunt)


3. Cultureel erfgoed en digitalisering
Hoe kunnen kunstenaars gedigitaliseerde cultuur gebruiken als bronmateriaal voor nieuw werk en hoe kunnen erfgoedinstellingen hier op inspelen? In deze sessie delen we Nederlandse en Europese voorbeelden waarbij gedigitaliseerd erfgoed als inspiratie en werkmateriaal dient voor hedendaagse kunstenaars. In samenwerking met DEN, kennisinstituut Cultuur & Digitalisering.

Uiteraard blikken we deze middag ook vooruit op de nieuwe periode van deze Europese programma’s vanaf 2021.

Datum: 28 november 2019
Tijd: 13.00 (inloop vanaf 12.30 uur) - 17.00 uur + netwerkmoment
Toegang: gratis
Locatie: Lab 111, Amsterdam
Voertaal: Nederlands

Toegang is gratis, aanmelden kan hier.

De Europadag is een initiatief van Creative Europe Desk NL,  Europe for Citizens Point en DutchCulture.