|
Image
Afbeelding
Ben de Vries
Role
Nationale coördinator Europees Erfgoedlabel
Email
B.de.Vries@cultureelerfgoed.nl

Aanmelding en procedure

Aanmelding en procedure

Een voordracht voor het Erfgoedlabel loopt via het ministerie van OCW. DutchCulture verzamelt de aanvragen.

Een lidstaat mag erfgoedsites voordragen die aan de criteria van de Europese Commissie voldoen. Nederlandse kandidaten moeten bovendien aansluiten bij een van de vier Nederlandse thema’s. Aan de voordracht gaat een aanvraag- en selectieprocedure vooraf. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zorgt voor de voordracht van Nederlandse kandidaten.

Procedure
Nederlandse sites die voldoen aan de doelstellingen en criteria van het Europees Erfgoedlabel en aansluiten bij een van de vier Nederlandse thema’s kunnen worden aangemeld door de siteholder. Dit is de eigenaar of instantie die verantwoordelijk is voor de instandhouding van de plek.

De Raad voor Cultuur adviseert de minister van Cultuur over welke sites Nederland voordraagt bij de Europese Commissie. Daarna stuurt de minister de voordrachten naar Brussel. Een Europese jury van onafhankelijke deskundigen beoordeelt de aanvragen en dan volgt al dan niet toekenning van het Europees Erfgoedlabel toegekend zullen krijgen.

Aanvraagformulier
Siteholders die voor 2021 hun site willen voordragen als kandidaat voor het Europees Erfgoedlabel kunnen dit doen in het najaar van 2020. De uiterste datum van aanmelding is 1 oktober 2020.

Bij How to Apply vindt u alle informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen doen. Gebruik het aanvraagformulier (NL, .doc) om uw site voor te dragen. Het ingevulde formulier kunt u per e-mail sturen naar DutchCulture, onder vermelding van 'Europees Erfgoedlabel'.

Meer informatie
Lees vooral ook de richtlijnen (PDF) voor kandidaat-sites die de Europese Commissie heeft opgesteld.