|
Image
Afbeelding
Ben de Vries
Role
Nationale coördinator Europees Erfgoedlabel
Email
B.de.Vries@cultureelerfgoed.nl

Thema's Nederland

Thema's Nederland

Nederland heeft een aantal thema's benoemd voor het Europees Erfgoedlabel. Welke dat zijn leest u hier.

De kandidaat-sites voor het Europees Erfgoedlabel in Nederland moeten niet alleen voldoen aan de criteria van de Europese Commissie, maar ook aansluiten bij minstens één van de thema's die Nederland op advies van de Raad voor Cultuur heeft benoemd.

Door middel van de thema’s kan het belang van Nederland in Europa en de rol van Nederland bij de totstandkoming van de Europese Unie beter tot uitdrukking worden gebracht. Met thema's wil Nederland de inhoudelijke samenhang en de samenwerking tussen de siteholders bevorderen. Daarnaast vereenvoudigen de thema's de opzet van een educatief programma.

Thema's
Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoedlabel moeten aansluiten bij tenminste één van de volgende vier thema's: Tolerantie en recht, Mobiliteit en maakbaarheid, Cultuur en sport, Geld en koopmanschap. Een uitgebreide toelichting op deze thema's en inspirerende voorbeelden vindt u in een digitaal magazine: europeeserfgoedlabel.nl