Nederlandse ambassades en consulaten

Nederlandse ambassades en consulaten

Wat doet het Nederlandse diplomatieke netwerk voor internationale culturele samenwerking en welke ondersteuning biedt DutchCulture?

Het diplomatieke netwerk van Nederland bestaat uit ambassades en consulaten. Zij zijn op allerlei manieren betrokken bij internationale culturele samenwerking. Van het verstrekken van visa en het openstellen van het lokale netwerk in cultuur, overheid, bedrijfsleven tot het signaleren van kansen voor Nederlandse organisaties in het buitenland; het promoten van Nederlandse cultuur of het verlenen van beperkte financiële ondersteuning aan organisaties en kunstenaars.

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunt DutchCulture de medewerkers op de diplomatieke posten bij het verbinden van het aanbod van Nederlandse cultuur en de lokale vraag. Ambassades en consulaten kunnen bij ons terecht voor informatie en advies. Ook organiseren we werkbezoeken en (publieks)bijeenkomsten. De ambassades wijzen ons regelmatig op interessante cultuurprofessionals die in aanmerking kunnen komen voor deelname aan ons internationaal bezoekersprogramma.

We werken intensief samen met de focuslanden in het ICB, waaronder de posten in België, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast werken we ook nauw samen met de zogeheten maatwerklanden, zoals Brazilië, Italië, Japan, Suriname, Zuid Afrika en Zuid-Korea.

Nederlandse culturele infrastructuur: Mapping NL
Mapping NL biedt een beknopt overzicht van organisaties in de culturele basisinfrastuur, verdeeld naar discipline. In video-interviews leggen betrokkenen bij het internationaal cultuurbeleid, waaronder directeuren van publieke fondsen en medewerkers van het ministerie van OCW en Buitenlandse Zaken, uit wat hun rol is op dit terrein en hoe zij samenwerken met de diplomatieke posten. Naar Mapping NL (Engelstalig)

Financiering en netwerken
Op deze website vind je een overzicht van financieringsmogelijkheden voor culturele projecten en verwijzingen naar nuttige netwerken. Vragen of advies nodig? Neem gerust contact met ons op.

Individuele werkbezoeken
Op verzoek maakt DutchCulture werkbezoeken op maat voor medewerkers Culturele Zaken van de Nederlandse ambassades.

Agenda Nederlandse internationale culturele activiteiten
De diplomatieke posten zijn een belangrijke informatieleverancier voor DutchCulture | Buitengaats, de internationale agenda van Nederlandse culturele activeiten. Daarnaast maakt DutchCulture met informatie van de ambassades in prioriteitslanden ieder kwartaal een selectie van Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland die relevant kunnen zijn voor reizende bewindslieden, leden van het koninklijk huis en stedelijke delegaties.

Blijf op de hoogte en praat mee
Wilt u meer informatie over de meerjarenplannen van de focuslanden? Kijk dan in het menu onder regio's naar het desbetreffende land. Actuele en relevante informatie delen we dagelijks via facebook en twitter en natuurlijk zijn dat ook plekken waar we graag met iedereen, dus ook de medewerkers van de posten, in gesprek gaan over internationale culturele samenwerking. Medewerkers van de posten, ministeries en DutchCulture vinden elkaar ook in een besloten discussiegroep op facebook.