|
Image
Afbeelding
Laurens Meijer
Role
Advisor Mobility Info Point
Email
l.meijer [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Marjolein van Bommel
Role
Head of Mobility & Advice / Creative Europe Desk NL
Email
m.vanbommel [at] dutchculture.nl
 

Helpdesk COVID-19 voor internationale culturele samenwerking

Helpdesk COVID-19 voor internationale culturele samenwerking

Bij DutchCulture's Mobility Info Point kun je terecht voor informatie, advies en Q&A's, gerangschikt per land, onderwerp en discipline.

For information in English, please refer to this page.

De wereldwijde ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. Ons Mobility Info Point verzamelt samen met Het Nieuwe Instituut informatie over de mogelijke consequenties voor internationale culturele samenwerking en is contactpunt voor vragen uit de sector. DutchCulture werkt hierbij nauw samen met zijn uitgebreide (inter)nationale netwerk, waaronder ambassades, culturele organisaties en overheden wereldwijd..

Scroll verder voor de Q&A's of neem direct contact met ons op.

 
Algemene FAQ's

Mobiliteit

Wat zijn de meest recente reisadviezen naar het buitenland?

Voor de meest actuele informatie zie algemene reisadviezen wereldwijd en specifieke coronagebieden.

Ik wil graag individuen uit het buitenland uitnodigen voor een repetitie hier in Nederland. Kunnen zij voor werk naar Nederland komen?

Dit hangt af van uit welk land de gasten komen. Voorlopig geldt dat alleen inwonenden uit EU-landen of Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein en inwoners van een beperkt aantal anderen landen buiten Europa welkom zijn voor niet-essentiële bezoeken. Voor de lijst met landen van waaruit inreizen mogelijk is en informatie over regels en uitzonderingen, bekijk de Q&A-pagina over inreizen van Nederlandenu.nl. De lijst wordt elke twee weken geactualiseerd. Let er op dat de landen vanuit waar de bezoekers uitreizen ook eigen regels hanteren, waardoor bezoeker bij terugkomst in het thuisland kunnen worden verwacht om in quarantaine te gaan of medisch onderzocht te worden. Vraag bezoekers dan ook om bij hun eigen nationale instanties te informeren over de mogelijkheden en consequenties van professionele reizen naar Nederland. Houd tevens rekening met het feit dat de situatie veranderlijk is en dat reismogelijkheden kunnen veranderen tussen het moment dat plannen worden gemaakt en gerealiseerd.

Ik wil graag een contract afsluiten of ondertekenen, maar er bestaan onzekerheden over of de activiteiten realiseerbaar zullen zijn. Wat moet ik doen?

DutchCulture heeft een artikel gepubliceerd op onze website die eerste hulp biedt bij het opstellen van een overeenkomst met een internationale maker, die rekening houdt met de onzekerheid rond COVID-19. 

Financiering en subsidies

Hoe zit het met subsidie die ik heb gekregen vanuit Nederland?

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet coulancemaatregelen worden getroffen. Je vindt deze maatregelen op www.cultuursubsidie.nl.

Ook geven verschillende fondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Filmfonds, Letterenfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, en diverse private fondsen aan coulant te zullen optreden bij de verantwoording van gesubsidieerde activiteiten: het feit dat geplande activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden vanwege het coronavirus wordt gesubsidieerde partijen niet aangerekend. Let er wel op dat verschillende fondsen verschillende richtlijnen hanteren ten aanzien van geannuleerde activiteiten en wanneer je als persoon of organisatie contact moet opnemen met het fonds. Kijk daarvoor op de website van het desbetreffende fonds.

Sommige open calls en subsidies zijn tijdelijk bevroren; wat betekent dat ze op dit moment geen aanvragen accepteren. Als je op zoek bent naar subsidie voor toekomstige activiteiten, dubbelcheck met het fonds/de fondsen die je voor ogen hebt of het mogelijk is om een aanvraag in te dienen en of er maatregelen moeten worden getroffen met betrekking tot de tijdlijn van je project.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) verstrekt ondernemers en privaat-publieke consortia die deelnemen aan strategische beurzen in het buitenland subsidie via vouchers en het Strategische Beurzen-programma. Nu overal ter wereld beurzen worden afgelast of uitgesteld vanwege het COVID-19-virus heeft RvO de annuleringsvoorwaarden aangepast. Neem voor meer informatie over de annuleringsvoorwaarden in jouw specifieke geval contact op met jouw contactpersoon binnen het PPS-consortium en/of RvO. RvO geeft hier antwoorden op veelgestelde vragen over zakendoen en het corona virus per land.

Hoe zit het met subsidie die ik heb gekregen vanuit Europa?

Het Europese Agentschap heeft een FAQ opgesteld voor vragen omtrent het Creative Europe programma ten tijden van corona. Hier worden de meeste scenario's beschreven: voor zowel partijen die al beneficiënten zijn als voor partijen die willen aanvragen. Houd ook onze website van de Creative Europe Desk NL in de gaten en neem gerust contact op met een van onze adviseurs als je nog andere vragen hebt.

Welke regelingen zijn er vanuit de overheid beschikbaar voor zelfstandigen?

Het kabinet heeft voor alle ZZP-ers en voor alle ondernemers in Nederland een pakket aan generieke financiële maatregelen voor banen en economie genomen. Dit pakket is ook toegankelijk voor werkenden in de culturele en creatieve sector. De belangrijkste hiervan is de zogenaamde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)Op deze website kun je een Tozo-check doen waarna je wordt doorverwezen naar de aanvraagpagina van jouw gemeente. De Tozo is bedoeld om het inkomen van ondernemers wat is afgenomen ten gevolge van corona aan te vullen tot het sociaal minimum. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd en samenstelling van het huishouden. Bij Tozo 2, 3 en 4 wordt, in tegenstelling tot Tozo 1, het inkomen van je partner meegewogen in het vaststellen van je tegemoetkoming. Naast deze uitkering kunnen ondernemers ook een lening aanvragen van maximaal € 10.157 euro tegen 2% rente. Kijk voor meer informatie bij de FAQ van de Rijksoverheid en de informatiepagina op het Ondernemersplein van de KvK over de TOZO-regeling.

Naast de TOZO kunnen zelfstandig ondernemers ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Dit is een eenmalige tegemoetkoming van €4000 euro voor mkb-bedrijven met of zonder personeel die "schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies". Vind meer informatie op de website van de Rijksoverheid en bij de KvK.

Zijn er regelingen beschikbaar vanuit de overheid voor organisaties met werknemers?

De zogenaamde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) biedt ondernemingen de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen voor loonkosten in deze crisistijd. Dit kan oplopen tot 90% van de loonkosten van werknemers en is afhankelijk van het percentage van omzet wat door het coronavirus en de door de overheid getroffen maatregelen wegvalt. De eerste ronde liep van maart t/m mei. De tweede ronde, NOW 2, kan vanaf 6 juli met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor de periode juni t/m september.  Kijk voor meer informatie bij de FAQ van de Rijksoverheid of op de website van de KvK. De NOW kan worden aangevraagd op de website van het UWV.

Benieuwd naar wat voor andere overbruggingsmaatregelen er beschikbaar zijn voor uw organisatie? Bekijk dan de KvK Coronaregelingencheck. 

Wat regelt de overheid specifiek voor de culturele sector?

Op 15 april 2020 heeft Minister Van Engelshoven een steunmaatregel van 300 miljoen euro voor de culturele sector aangekondigd. Het heeft voornamelijk als doel om de cruciale instellingen overeind te houden, om zo te zorgen dat na de coronacrisis opdrachten van hieruit kunnen blijven uitvloeien naar de gehele sector. Het bedrag wordt op vier manieren ingezet. Ten eerste worden de subsidies die verstrekt worden vanuit de BIS en de meerjarenprogramma's van de Rijkscultuurfondsen verhoogd. Ten tweede wordt er geld uitgetrokken om de leenfaciliteiten voor het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten uit te breiden. Ten derde krijgen de Rijkscultuurfondsen budget om cruciale instellingen in de steden en regio's te ondersteunen met een belangrijke ketenverantwoordelijkheid. Ten slotte wordt de leencapaciteit van Cultuur+Ondernemen uitgebreid ten behoeve van ongesubsidieerde partijen. Deze maatregelen zijn aanvullend op de generieke economische maatregelen. Voor een overzicht, kijk naar de veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur van de Rijksoverheid. Het steunpakket is onder andere gerealiseerd door de inspanningen van de taskforce culturele en creatieve sector, bestaande uit de Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, De Creatieve Coalitie, Erfgoedplatform en Kunsten '92. DutchCulture heeft als onderdeel van Erfgoedplatform actief bijgedragen aan de taskforce en voorstellen ondersteeund. Lees bijvoorbeeld de brieven die op 30 maart en 17 maart namens de taskforce naar de minister van OCW zijn gestuurd. 

Hoe zit het met verkochte kaartjes voor voorstellingen en evenementen?

De cultuursector heeft samen met het Ministerie van OCW een regeling opgezet om te zorgen dat de opbrengsten van reeds gekochte tickets zo lang mogelijk in de kas van instellingen, gezelschappen en individuele kunstenaars kunnen blijven. Concreet houdt het in dat gekochte tickets geldig blijven voor wanneer het evenement is uitgesteld, en men bij geannuleerde voorstellingen een voucher krijgt voor ter waarde van de originele ticketprijs om deze op een ander moment te kunnen uitgeven. Ten slotte wordt men in veel gevallen de optie gegeven om het gekochte ticket te doneren, waarmee men de artiesten, makers en andere mensen achter de schermen gesteund kunnen worden in deze moeilijke tijden. Kijk voor meer informatie op de website van Bewaar Je Ticket.

Heb je vragen of aanvullende informatie? Neem contact op met ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl telefonisch via +31 20 616 4225 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur).

Wij stellen alles in het werk om alle informatie op deze pagina zo correct mogelijk weer te geven en te updaten. Wat betreft de diverse landen richten wij ons voornamelijk op de landen die centraal staan in het Internationaal CultuurBeleid. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.