Dossier coronavirus DutchCulture
 

Helpdesk COVID-19 voor internationale culturele samenwerking

25 maart 2020
Bij DutchCulture's Mobility Info Point kun je terecht voor informatie, advies en Q&A's, gerangschikt per land, onderwerp en discipline.

For information in English, please refer to this page.

De wereldwijde ingrijpende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. Ons Mobility Info Point verzamelt samen met Het Nieuwe Instituut informatie over de mogelijke consequenties voor internationale culturele samenwerking en is contactpunt voor vragen uit de sector. DutchCulture werkt hierbij nauw samen met zijn uitgebreide (inter)nationale netwerk, waaronder ambassades, culturele organisaties en overheden wereldwijd..

Scroll verder voor de Q&A's of neem direct contact met ons op:

Neem direct contact op
index.png
 
 
 
Algemene FAQ's

Afspraken en contracten

Ik heb een contract met een buitenlandse instelling. Krijg ik nog betaald en/of onkosten vergoed nu het project is afgelast?

Veel culturele organisaties en individuen ondervinden op dit moment grootschalige schade aan de annuleringen van festivals, optredens, exposities en manifestaties. Dit betekent vooral op financieel vlak dat er grote onzekerheden ontstaan. Contracten worden nietig verklaard op basis van overmacht, terwijl kosten die al gemaakt zijn niet kunnen worden teruggevorderd. Verzekeringsmaatschappijen beroepen zich op de overmacht van een pandemie, waardoor verliezen ook niet door hen gedekt worden. Voor internationale tournees en bezoeken is de financiële klap vaak nog groter omdat er meer verschillende en hogere kosten bij komen kijken.

Over het algemeen geldt dat hoe eerder er wordt ingegrepen, hoe meer de schade beperkt kan worden. Reserveringen kunnen nog ongedaan worden gemaakt, kosten die nog niet gemaakt zijn worden voorkomen. Houd er rekening mee dat in de meeste delen van de wereld op dit moment de spreiding nog altijd toeneemt en slechts in enkele werelddelen, zoals China, aan het stabiliseren of afnemen is.

Helaas zijn er, zeker internationaal, geen generieke afspraken om internationale schade te beperken. Neem daarom altijd contact op met de betreffende organisatie en met je (reis)verzekering. Je kunt daarnaast contact opnemen met een van onze landenadviseurs, wellicht kunnen wij (of een betreffende ambassade) je ondersteunen met onze informatie of contacten.

Onder onze FAQ’s per land vind je de landen waarop een adviseur van ons werkzaam is. Staat je land er niet tussen, of heb je een vraag die niet aan een specifiek land gekoppeld is neem dan contact op met ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Mobiliteit

Wat zijn de meest recente reisadviezen naar het buitenland?

Voor de meest actuele informatie zie algemene reisadviezen wereldwijd en specifieke coronagebieden.

Er bevinden zich kunstwerken van mij in het buitenland, ik mag er zelf niet naartoe om ze op te halen. Waar kan ik terecht voor hulp?

Neem contact op met de organisatie, of met de ambassade ter plaatse. Je kunt daarnaast contact opnemen met een van onze landenadviseurs, wellicht kunnen wij je ondersteunen met onze informatie of contacten.

Onder onze FAQ’s per land vind je de landen waarop een adviseur van ons werkzaam is. Staat je land er niet tussen, of heb je een vraag die niet aan een specifiek land gekoppeld is neem dan contact op met ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Financiering en subsidies

Hoe zit het met subsidie die ik heb gekregen vanuit Nederland?

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet coulancemaatregelen worden getroffen. Je vindt deze maatregelen op www.cultuursubsidie.nl.

Ook geven verschillende fondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Filmfonds, Letterenfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, en diverse private fondsen aan coulant te zullen optreden bij de verantwoording van gesubsidieerde activiteiten: het feit dat geplande activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden vanwege het coronavirus wordt gesubsidieerde partijen niet aangerekend. Let er wel op dat verschillende fondsen verschillende richtlijnen hanteren ten aanzien van geannuleerde activiteiten en wanneer je als persoon of organisatie contact moet opnemen met het fonds. Kijk daarvoor op de website van het desbetreffende fonds.

Sommige open calls en subsidies zijn tijdelijk bevroren; wat betekent dat ze op dit moment geen aanvragen accepteren. Als je op zoek bent naar subsidie voor toekomstige activiteiten, dubbelcheck met het fonds/de fondsen die je voor ogen hebt of het mogelijk is om een aanvraag in te dienen en of er maatregelen moeten worden getroffen met betrekking tot de tijdlijn van je project.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) verstrekt ondernemers en privaat-publieke consortia die deelnemen aan strategische beurzen in het buitenland subsidie via vouchers en het Strategische Beurzen-programma. Nu overal ter wereld beurzen worden afgelast of uitgesteld vanwege het COVID-19-virus heeft RvO de annuleringsvoorwaarden aangepast. Neem voor meer informatie over de annuleringsvoorwaarden in jouw specifieke geval contact op met jouw contactpersoon binnen het PPS-consortium en/of RvO. RvO geeft hier antwoorden op veelgestelde vragen over zakendoen en het corona virus per land.

Hoe zit het met subsidie die ik heb gekregen vanuit Europa?

Het Europese Agentschap heeft een FAQ opgesteld voor vragen omtrent het Creative Europe programma ten tijden van corona. Hier worden de meeste scenario's beschreven: voor zowel partijen die al beneficiënten zijn als voor partijen die willen aanvragen. Houd ook onze website van de Creative Europe Desk NL in de gaten en neem gerust contact op met een van onze adviseurs als je nog andere vragen hebt.

Welke regelingen zijn er vanuit de overheid beschikbaar voor zelfstandigen?

Het kabinet heeft voor alle ZZP-ers en voor alle ondernemers in Nederland een pakket aan generieke financiële maatregelen voor banen en economie genomen. Dit pakket is ook toegankelijk voor werkenden in de culturele en creatieve sector. De belangrijkste hiervan is de zogenaamde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Deze regeling vult het inkomen aan van zelfstandigen wiens onderneming in de knel komt door de coronacrisis en de door de overheid getroffen maatregelen. Voor de maanden maart, april en mei kunnen zelfstandig ondernemers met terugwerkende kracht bij hun eigen gemeente inkomensondersteuning aanvragen die het bestaande inkomen aanvult tot aan het sociaal minimum. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd en samenstelling van het huishouden. Naast deze uitkering kunnen ondernemers ook een lening aanvragen van maximaal €10.157 euro tegen 2% rente. Verdere vereisten om in aanmerking te komen voor de TOZO zijn onder andere dat men minimaal 24 uur per week (1225 uur per jaar) werkzaam is voor het eigen bedrijf, en dan men op geldige wijze verblijft en woonachtig is in Nederland. Kijk voor meer informatie bij de FAQ van de Rijksoverheid en de informatiepagina op het Ondernemersplein van de KvK over de TOZO-regeling.

Naast de TOZO kunnen zelfstandig ondernemers ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Dit is een eenmalige tegemoetkoming van €4000 euro voor mkb-bedrijven met of zonder personeel die "schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies". Vind meer informatie op de website van de Rijksoverheid en bij de KvK.

Zijn er regelingen beschikbaar vanuit de overheid voor organisaties met werknemers?

De zogenaamde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) biedt ondernemingen de mogelijkheid om een tegemoetkoming aan te vragen voor loonkosten in deze crisistijd. Dit kan oplopen tot 90% van de loonkosten van werknemers en is afhankelijk van het percentage van omzet wat door het coronavirus en de door de overheid getroffen maatregelen wegvalt. De regeling kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden. Tijdens deze periode mag een organisatie geen ontslag voor werknemers bij het UWV aanvragen op basis van bedrijfseconomische redenen.  Kijk voor meer informatie bij de FAQ van de Rijksoverheid of op de website van de KvK. De NOW kan worden aangevraagd op de website van het UWV.

Organisaties kunnen ook in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Dit is een eenmalige tegemoetkoming van €4000 euro voor mkb-bedrijven met of zonder personeel die "schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies". Vind meer informatie op de website van de Rijksoverheid en bij de KvK. Benieuwd naar wat voor andere overbruggingsmaatregelen er beschikbaar zijn voor uw organisatie? Bekijk dan de KvK Coronaregelingencheck. 

Wat regelt de overheid specifiek voor de culturele sector?

Op 15 april 2020 heeft Minister Van Engelshoven een steunmaatregel van 300 miljoen euro voor de culturele sector aangekondigd. Het heeft voornamelijk als doel om de cruciale instellingen overeind te houden, om zo te zorgen dat na de coronacrisis opdrachten van hieruit kunnen blijven uitvloeien naar de gehele sector. Het bedrag wordt op vier manieren ingezet. Ten eerste worden de subsidies die verstrekt worden vanuit de BIS en de meerjarenprogramma's van de Rijkscultuurfondsen verhoogd. Ten tweede wordt er geld uitgetrokken om de leenfaciliteiten voor het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten uit te breiden. Ten derde krijgen de Rijkscultuurfondsen budget om cruciale instellingen in de steden en regio's te ondersteunen met een belangrijke ketenverantwoordelijkheid. Ten slotte wordt de leencapaciteit van Cultuur+Ondernemen uitgebreid ten behoeve van ongesubsidieerde partijen. Deze maatregelen zijn aanvullend op de generieke economische maatregelen. Voor een overzicht, kijk naar de veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur van de Rijksoverheid. Het steunpakket is onder andere gerealiseerd door de inspanningen van de taskforce culturele en creatieve sector, bestaande uit de Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, De Creatieve Coalitie, Erfgoedplatform en Kunsten '92. DutchCulture heeft als onderdeel van Erfgoedplatform actief bijgedragen aan de taskforce en voorstellen ondersteeund. Lees bijvoorbeeld de brieven die op 30 maart en 17 maart namens de taskforce naar de minister van OCW zijn gestuurd. 

Hoe zit het met verkochte kaartjes voor voorstellingen en evenementen?

De cultuursector heeft samen met het Ministerie van OCW een regeling opgezet om te zorgen dat de opbrengsten van reeds gekochte tickets zo lang mogelijk in de kas van instellingen, gezelschappen en individuele kunstenaars kunnen blijven. Concreet houdt het in dat gekochte tickets geldig blijven voor wanneer het evenement is uitgesteld, en men bij geannuleerde voorstellingen een voucher krijgt voor ter waarde van de originele ticketprijs om deze op een ander moment te kunnen uitgeven. Ten slotte wordt men in veel gevallen de optie gegeven om het gekochte ticket te doneren, waarmee men de artiesten, makers en andere mensen achter de schermen gesteund kunnen worden in deze moeilijke tijden. Kijk voor meer informatie op de website van Bewaar Je Ticket.

index.png
FAQ's per land
Hieronder vind je een overzicht van informatie betreffende de situatie in landen die onderdeel uitmaken van het Internationaal Cultuurbeleid, onderzocht en opgesteld door onze landenmedewerkers. Aanvullende informatie over o.a. deze landen is ook te lezen op de COVID-19 dossierpagina van The Compendium of Cultural Policies & Trends. Deze pagina's worden met regelmaat geüpdatet.
 

 

266px-flag_of_australia.svg_.png

Australië 

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.05.46.png

Italië 

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.22.28.png

Turkije

 

belgie.jpg

België 

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.07.08.png

Indonesië 

 

uk

Verenigd Koninkrijk

 

brazil-flag-background-vector-13629217.jpg

Brazilië

 

1024px-flag_of_japan.svg_.png

Japan   

 

266px-flag_of_the_united_states.svg_.png

Verenigde Staten

 

266px-flag_of_the_peoples_republic_of_china.svg_.png

China

 

wereldvlaggen20-20vlag20marokko-870x570.png

Marokko     

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.21.29.png 

Zuid-Afrika

 

duitse-vlag-90150cm.jpg

Duitsland

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.12.35.png

Rusland   

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.21.49.png

Zuid-Korea

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.03.10.png

Egypte

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.14.19.png

Sri Lanka              

 

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.02.56.png

Frankrijk

 

screen_shot_2020-03-26_at_15.15.39.png

Suriname  

 

 

index.png
FAQ's per discipline
 
Klik hier voor de FAQ's per discipline.

Heb je vragen of aanvullende informatie? Neem contact op met ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl telefonisch via +31 20 616 4225 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur).

Wij stellen alles in het werk om alle informatie op deze pagina zo correct mogelijk weer te geven en te updaten. Wat betreft de diverse landen richten wij ons voornamelijk op de landen die centraal staan in het Internationaal CultuurBeleid. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.