1 May 2017

2016 in vogelvlucht: veel activiteiten en adviezen

We kijken met plezier terug op een druk en succesvol jaar. Lees in ons jaaroverzicht hoe we wereldwijd bijdroegen aan culturele samenwerking.

DutchCulture Jaarverslag 2016

Internationale spanningen en uitdagingen waren er volop in 2016. Maar dankzij de verbindende eigenschap van culturele samenwerking bleven bruggen intact en werden nieuwe gebouwd. In ons jaaroverzicht laten we zien met welke activiteiten wij bijdroegen aan internationale samenwerking en wie daarbij betrokken waren.

We kunnen terugkijken op vele geslaagde activiteiten zoals het Forum on European Culture in Amsterdam en het cultureel programma Hobra in Rio de Janeiro rondom de Olympische Spelen. Ook het Gedeeld Erfgoedprogramma heeft veel succesvolle projecten opgeleverd, onder meer de viering van 400 jaar Nederland-Australië.

Trots zijn we bovendien op de uitkomst van een onafhankelijk klantentevredenheidsonderzoek. Daaruit blijkt dat onze relaties de dienstverlening van DutchCulture ervaren als informatief, coöperatief, praktisch, open en strategisch, en dat onze adviezen hoog worden gewaardeerd.

In 2016 gaven wij ruim 1500 adviezen. We organiseerden 28 publieksbijeenkomsten 44 voorlichtingsbijeenkomsten en workshops. Door een toegenomen coördinatie en kennisuitwisseling dragen we steeds meer bij aan de kwaliteit en effectiviteit van het Nederlandse culturele veld in het buitenland.

DutchCulture Jaarverslag 2016.PDF