10 juli 2018

Creative Twinning: kabinet stimuleert culturele samenwerking rond Europa

Ambitie om met culturele activiteiten in de grensregio’s van de Europese Unie bij te dragen aan sociale verbinding? Kijk eens naar de Creative Twinning regeling

Is uw organisatie, bedrijf of ngo werkzaam in de creatieve of culturele sector? En wilt u met culturele activiteiten in de grensregio’s van de Europese Unie bijdragen aan sociale verbinding? Dan kunt u misschien subsidie krijgen vanuit de nieuwe subsidieregeling Creative Twinning 2018-2020. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt € 5,2 miljoen beschikbaar voor meerjarige samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties. Hiervoor is vandaag de subsidieregeling Creative Twinning Fund 2018-2020 gepubliceerd. Deze regeling is onderdeel van het Internationaal Cultuurbeleid van de Rijksoverheid.

Meer vertrouwen
Creative Twinning biedt de allianties de kans hun expertise en kennis te gebruiken bij het uitvoeren van projecten in aan EU grenzende landen. Hierbij wordt cultuur ingezet voor maatschappelijke vernieuwing en sociale verbinding en voor een toekomstbestendige wereld. Ook draagt culturele samenwerking er aan bij dat Nederland en de betrokken landen meer vertrouwen in elkaar hebben en een betere dialoog kunnen voeren. 

Toekomstperspectief
Nauwere samenwerking met culturele en creatieve sectoren in landen rondom Europa biedt mogelijkheden om te werken aan veiligheid en stabiliteit. Dit geldt in het bijzonder in landen met veel vluchtelingen, migranten en jongeren met weinig toekomstperspectief. Kunstenaars en creatieve ondernemers zijn vaak een motor voor lokale initiatieven. Denk aan: maatschappelijke innovatie en sociaal ondernemen, duurzaam behoud van lokaal cultureel erfgoed, stadsverbetering en het stimuleren van dialoog tussen bevolkingsgroepen. Het bereiken van jongeren is een belangrijke voorwaarde van de regeling.

Cultureel profiel
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit. In aanmerking voor financiering komen samenwerkingsverbanden van culturele non-profit organisaties én bedrijven met een cultureel profiel. De volledige regeling (inclusief de voorwaarden) staat op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/creative-twinning

RVO organiseert maandag 22 januari 2018 in Utrecht een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.