Milaan (foto Mike Beales CC)
 

Sectoren mode & textiel en cultureel erfgoed naar Italië in juni

21 maart 2017
Aanmelden voor deelname aan economische missie tijdens staatsbezoek mogelijk tot en met 14 april.

De Nederlandse sectoren mode & textiel en cultureel erfgoed zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de economische missie van 20 tot en met 23 juni onder leiding van Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Italië. De koning en de koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor Italië is de creatieve en culturele sector een belangrijke motor van de nationale economie. De Italiaanse overheid investeert in de culturele sector om buitenlandse bezoekers te trekken en de binnenlandse vraag te stimuleren.

Mode & textiel
De missie staat open voor de hele modesector waaronder modebedrijven, designers, producenten, start-ups, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en beleidsmakers. Tussen Nederland en Italië bestaat een nauwe samenwerking op het gebied van mode. Veel Nederlandse ontwerpers en modebedrijven vinden hun weg naar Italië op zoek naar ateliers en producenten. Daarnaast is Italië een belangrijke springplank naar de internationale modewereld en een ontmoetingsplek met internationale buyers.

Cultureel erfgoed
Na jaren van bezuinigingen investeert de Italiaanse overheid opnieuw in de culturele sector. Een miljard euro is uitgetrokken voor het verbeteren van de infrastructuur en er zijn middelen vrijgemaakt voor digitalisering en ontsluiting van het erfgoed. Kansen liggen er met name voor bedrijven en instellingen actief in de digitalisering naast bibliotheken, archieven, musea, ticketsystemen, virtual reality, audiotours, design, architectuur, inrichting van tentoonstellingen.

Meer informatie en aanmelden
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en het postennetwerk in Italië. Aanmelden is mogelijk voor 14 april. Meer informatie over de missie en de aanmeldprocedure is te vinden op de website van de RVO.