Breakoutsessies Internationalisering vooruitblik 2021-2024

Breakoutsessies Internationalisering vooruitblik 2021-2024

Ronde 1

1. Internationalisering door de ogen van de rijksfondsen
Samen met de fondsen bespreken we hun idee van internationaliseringsstrategieën. Aansluitend bespreken we wat er is veranderd in het nieuwe internationale cultuurbeleid en ten slotte zoomen we in op praktische zaken: hoe ziet de ideale aanvraag eruit?
Moderator: Josine Backus
Sprekers:
Bas Pauw (directeur Nederlands Letterenfonds)
Philip Montnor (Mondriaan Fonds)
Zineb Seghrouchni (programmaleider internationalisering Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
Jan Sprengers (secretaris programmering en internationalisering Fonds Podiumkunsten)


2. Samenwerken met kunstenaars en artiesten uit visumplichtige landen
Internationale samenwerkingen met landen op het Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse, Centraal, Zuid en Zuidoost-Aziatische continent leveren vaak spraakmakende en hoogwaardige artistieke producties op. Maar hoe zorg je ervoor dat je gelijkwaardige samenwerkingspartners bent in een ongelijke wereld? Het Mobility Info Point van DutchCulture kijkt naar de uitdagingen rondom samenwerken met makers uit visumplichtige landen en werpt een blik op visumbeleid en -procedures.
Moderator: Michiel van der Padt
Sprekers: 
Anita Debaere (Directeur van PEARLE*, de Europese werkgeversorganisatie voor podiumkunsten)
Natasja van ’t Westende (Directeur van Dancing On The Edge en Manal Aziz van Atlas Electronic)


3. Internationalisering vanuit de regio
Met de komst van de regioprofielen en de beleidsaccenten van Minister van Engelshoven wordt de invloed van de regio, als onderwerp en subsidiënt, op internationaal niveau ook groter. We presenteren de aandachtspunten van het beleid en bespreken de nieuwe dynamiek met vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeenten.
Moderator: Frank Kimenai
Sprekers:
Claudia Woolgar (Culturele Hoofdstad Leeuwarden)
Jenneke Harings (Kunstloc Brabant)

Ronde 2

4. Financieringsmogelijkheden vanuit Europa
Creative Europe Desk NL is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom Creative Europe, het subsidieprogramma voor de culturele en creatieve sector in Europa. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op langdurige samenwerking in Europa. Hoe zorg je voor een duurzaam partnerschap? Hoe concretiseer je internationaal werken in de culturele sector? Daarnaast geeft adviseur Maxime Zeef inzicht in de mogelijkheden van het huidige programma en een doorkijkje in de nieuwe beleidsperiode.
Moderator: Maxime Zeef
Sprekers:
Viktorien van Hulst (directeur Theaterfestival Boulevard)
Jade Schif (Roots & Routes)


5. Residenties en (inter)nationale communities
We geven in samenwerking met TransArtists inzicht op de wijze waarop artist-in-residencies bijdragen aan de internationalisering van een carrière en welke mogelijkheden er daartoe zijn. Daarnaast onderzoeken we wat de impact van een internationale artist-in-residency is, of zou kunnen zijn, voor de lokale community.
Moderator: Bojana Panevska
Sprekers: 
Ika Sienkiewicz-Nowacka (Ujazdowski Castle for Contemporary in Warsaw)
Vincent Gonzalvez, ( La Cité internationale des arts in Paris)
Douke IJselstein (Mondriaan Fonds)
Maja Bekan (performance en beeldend kunstenaar, Hotel Maria Kapel kunstenaars residentie)
Voertaal: Engels

6. Internationale strategie-ontwikkeling en toezicht houden i.s.m NVTC
Internationale activiteiten laten zich vaak moeilijk op lange termijn plannen en kennen een andere dynamiek dan activiteiten in Nederland. Maar hoe ontwikkel je een proactieve strategie en hoe houd je toezicht op de mogelijke gevolgen van deze ambitie? Aan de hand van een case-study verkennen we de kansen, voordelen, gevaren en nadelen.
Moderator: Cees de Graaff
Sprekers:
Marc Pil (zakelijk directeur Theatergezelschap Jakob Ahlbom)
Els Iping (voorzitter raad van toezicht Jakob Ahlbom)
Wouter van Ransbeek (adjunct directeur Internationaal Theater Amsterdam)