Graffiti
 

DutchCulture’s Mobility Info Point helpdesk voor gevolgen coronavirus op internationale samenwerking

13 March 2020
Bij DutchCulture's Mobility Info Point kun je terecht voor informatie over de gevolgen van het COVID-19-virus voor internationale culturele samenwerking.

De ingrijpende maatregelen die wereldwijd worden genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. Ons Mobility Info Point verzamelt samen met Het Nieuwe Instituut informatie over de mogelijke consequenties voor internationale culturele samenwerking. Denk hierbij aan de meest recente reisadviezen en de genomen maatregelen in andere landen. DutchCulture werkt hierbij nauw samen met zijn uitgebreide (inter)nationale netwerk, waaronder ambassades, culturele organisaties en overheden wereldwijd.

Samen met de vier andere sectoroverstijgende instellingen (DEN, Cultuur+Ondernemen, Boekmanstichting en het LKCA) hopen we zo de culturele en creatieve sector optimaal te ondersteunen.

Op www.cultuursubsidie.nl treft je de maatregelen aan voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet. De laatste maatregel is ook relevant voor aanvragers voor subsidie binnen de culturele basisinfrastructuur 2021-2024

Hieronder vind je een voorlopig overzicht van FAQ’s, onderverdeeld in algemene vragen en vragen over specifieke landen. Hierbij richten we ons onder andere op de landen die centraal staan in het Internationaal CultuurBeleid. Wij actualiseren deze info continu op basis van nieuwe informatie.

Staat je vraag er (nog) niet bij, klik op onderstaande button of neem contact met ons Mobility Info Point op via infopoint@dutchculture.nl of telefonisch via +31 20 616 4225 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur).

Heb je zelf aanvullende informatie of tips? Laat het ons ook weten via onderstaande button.

buttontext.jpg
 
FAQ's algemeen
Wat zijn de meest recente reisadviezen naar het buitenland?

Voor de actueelste informatie zie algemene reisadviezen wereldwijd en specifieke coronagebieden.

Hoe zit het met subsidie die ik heb gekregen vanuit Nederland?

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat er voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 of de Erfgoedwet coulancemaatregelen worden getroffen. Verschillende fondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Filmfonds, Letterenfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, en diverse private fondsen doen dit ook. Ze laten weten coulant te zullen optreden bij de verantwoording van gesubsidieerde activiteiten: het feit dat geplande activiteiten niet hebben kunnen plaatsvinden vanwege het coronavirus wordt gesubsidieerde partijen niet aangerekend. Let er wel op dat verschillende fondsen verschillende richtlijnen hanteren ten aanzien van geannuleerde activiteiten en wanneer je als persoon of organisatie contact moet opnemen met het fonds. Kijk daarvoor op de website van het desbetreffende fonds.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstrekt ondernemers en privaat-publieke consortia die deelnemen aan strategische beurzen in het buitenland subsidie via vouchers en het Strategische Beurzen-programma. Nu overal ter wereld beurzen worden afgelast of uitgesteld vanwege het COVID-19-virus heeft RVO de annuleringsvoorwaarden aangepast. Neem voor meer informatie over de annuleringsvoorwaarden in jouw specifieke geval contact op met jouw contactpersoon binnen het PPS-consortium en/of RVO. RVO geeft hier antwoorden op veelgestelde vragen over zakendoen en het corona virus per land.

Hoe zit het met subsidie die ik heb gekregen vanuit Europa?

Creative Europe laat weten dat de consequenties per regeling geanalyseerd worden en dat er oplossingen bedacht zullen worden om de ondersteuning flexibeler te maken en begunstigden tijdens deze crisis te helpen. We houden je via onze website van de Creative Europe Desk NL op de hoogte. Uiteraard kun je altijd contact met een van onze adviseurs opnemen als je specifieke vragen hebt.

Ik heb een contract met een buitenlandse instelling. Krijg ik nog betaald en/of onkosten vergoed nu het project is afgelast?

Veel culturele organisaties en individuen ondervinden op dit moment grootschalige schade aan de annuleringen van festivals, optredens, exposities en manifestaties. Dit betekent vooral op financieel vlak dat er grote onzekerheden ontstaan. Contracten worden nietig verklaard op basis van overmacht, terwijl kosten die al gemaakt zijn niet kunnen worden teruggevorderd. Verzekeringsmaatschappijen beroepen zich op de overmacht van een pandemie, waardoor verliezen ook niet door hen gedekt worden. Voor internationale tournees en bezoeken is de financiële klap vaak nog groter omdat er meer verschillende en hogere kosten bij komen kijken.

Over het algemeen geldt dat hoe eerder er wordt ingegrepen, hoe meer de schade beperkt kan worden. Reserveringen kunnen nog ongedaan worden gemaakt, kosten die nog niet gemaakt zijn worden voorkomen. Houd er rekening mee dat in de meeste delen van de wereld op dit moment de spreiding nog altijd toeneemt en slechts in enkele werelddelen, zoals China, aan het stabiliseren of afnemen is.

Neem daarnaast ook altijd contact op met de betreffende organisatie en met je (reis)verzekering.

Er bevinden zich kunstwerken van mij in het buitenland, ik mag er zelf niet naartoe om ze op te halen. Waar kan ik terecht voor hulp?

Neem contact op met de organisatie, of met de ambassade ter plaatse.

Waar kan ik terecht met vragen over een filmproject?

Het Filmfonds is het eerste aanspreekpunt voor vragen vanuit de filmsector in Nederland. Je kunt hier terecht voor updates en vragen.

Maatregelen in overige EU-lidstaten ter ondersteuning van de audiovisuele sector: nationale film- en audiovisuele fondsen in heel Europa hebben zich gemobiliseerd en treffen momenteel alle nodige maatregelen om de negatieve gevolgen voor iedereen die werkzaam is in de audiovisuele sector te verzachten. Deze fondsen zijn bezig procedures en interne werkprocessen te reorganiseren en bestaande regelingen aan te passen om meer flexibiliteit te kunnen bieden, of specifieke regelingen in het leven te roepen om de moeilijkheden waarmee de audiovisuele industrie te kampen heeft, aan te pakken. De EFAD (European Film Agency Directors association) heeft een overzicht gemaakt dat regelmatig een update krijgt.

Wat regelt de overheid specifiek voor de culturele sector?

Op 12 maart werd een motie in de Tweede Kamer aangenomen die oproept tot en extra steunpakket voor de culturele sector. Op basis hiervan heeft overleg plaatsgevonden met de Minister en een uitgebreide coalitie uit de culturele sector. Dit leidde tot een taskforce (experts vanuit OCW en het veld), die het steunpakket uitwerken. Nadere informatie volgt. 

Zijn er regelingen beschikbaar vanuit de overheid voor zelfstandigen?

Op 17 maart 2020 maakte de regering het volgende bekend: "het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage."

De regering geeft verder aan dat deze regeling nog moet worden opgezet, en vraagt van iedereen om zijn/haar gemeente nog niet hierover te contacteren totdat er verdere informatie wordt bekendgemaakt. Ook laat de regering weten dat de inkomensondersteuning ook met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd, met als vroegste startdatum 1 maart 2020. Lees meer via deze link.

Waar vind ik informatie vanuit de overheid over de culturele en creatieve sector?

Op deze site van de Rijksoverheid vind je FAQ's over het virus in relatie tot de culturele sector.

FAQ's specifieke landen
Ik heb projecten in Duitsland, waar kan ik terecht voor informatie?

Laatste update: 24 maart 2020

Algemene situatie
In Duitsland zijn voorlopig tot en met 19 april alle evenementen met meer dan 50 deelnemers afgelast op basis van de adviezen van het Gezondheidsministerie. Ook is inmiddels besloten om alle theaters, musea, bioscopen en concertzalen te sluiten tot deze datum.

Ambassade-evenementen
Aankomende evenementen die op de Duitse ambassade zouden plaatsvinden zijn in overleg met de uitvoerende partners afgelast. Voor alle projecten die de Duitse ambassade medefinanciert of waarvoor aanvragen zijn ingediend die niet of slechts deels kunnen plaatsvinden, wordt case-by-case en in overleg met de organisatie bezien hoe nu verder. Tot de mogelijkheden behoren uitstel of een alternatieve, bijvoorbeeld digitale, invullingen.

Noodcultuurfonds
De Duitse Bondsregering heeft een compleet overzicht gepubliceerd van alle nu bestaande noodfondsen, regels en maatregelen voor alle in Duitsland wonende kunstenaars en culturele organisaties. Bij het laatste kopje ‘Weitere Initiativen’ staat ‘Angebote auf Länderebene’. Daar vind je een volgend compleet overzicht met alle maatregelen per Bondsland.

En verder: 
- De Duitse overheid roept op de kunst- en cultuursector te steunen.
- Duitsland sluit zijn deuren van alle culturele instellingen vooralsnog tot midden/eind april, ook alle evenementen zijn afgelast, zie bijvoorbeeld Kampnagel en Volksbuehne.
- De culturele sector volgt het advies van het Robert Koch-instituut.
- Op deze site vind je juridische tips voor zelfstandig kunstenaars.

We hebben nauw contact met de ambassade en zodra we meer informatie hebben, vind je het hier.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Duitsland-adviseur R.Ebbers@DutchCulture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Indonesië, wat is de status daar?

Laatste update: 27 maart 2020

Algemene situatie
Na lange tijd van minimale officiële berichtgeving door de Indonesische overheid, wordt nu duidelijk dat Indonesië wel degelijk ook is getroffen door het COVID-19 virus. Er zijn inmiddels 893 Corona-gevallen geconstateerd, plus 899 ‘verdachte gevallen’. Er zijn 78 mensen overleden en 35 genezen verklaard. Jakarta heeft verreweg het hoogste aantal, maar inmiddels is ook bekend dat het virus zich heeft verspreid over het hele land. Naar verwachting zal het aantal besmettingen en doden in Indonesië snel oplopen. Vluchten van en naar Indonesië zijn inmiddels tot een minimum beperkt en vanuit een aantal landen is de toegang geblokkeerd. Inmiddels is ook opgeroepen tot thuiswerken en tot zo min mogelijk reizen, zijn scholen en universiteiten dicht, sluiten steeds meer winkels, hotels en horecagelegenheden. 

Informatie voor Nederlandse gemeenschap in Indonesië
De Nederlandse Ambassade in Jakarta informeert en adviseert de Nederlandse gemeenschap in Indonesië via de website, als ook via de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken en via de verschillende eigen social media kanalen van de ambassade (volg ‘NLinIndonesia’ op Twitter, Facebook en Instagram en ‘Dutch Embassy in Indonesia’ op LinkedIn).

Culturele sector
Wat betreft het Erasmus Huis, het culturele centrum van de Nederlandse Ambassade in Jakarta: de activiteiten in het kader van de viering van het 50 jarig bestaan die op 27 en 28 maart zouden plaatsvinden, worden deels afgelast cq deels uitgesteld tot het najaar. Tot 1 juni is het Erasmus Huis gesloten en deze sluiting omvat zowel het auditorium, de bibliotheek als de tentoonstellingsruimte. Sommige programmering in de periode tussen half maart en 1 juni is afgelast, andere optredens of exposities worden uitgesteld. Komunitas Salihara, een vooraanstaand cultureel centrum in South-Jakarta, heeft eveneens de programmering voor de komende periode geannuleerd dan wel uitgesteld. Veel musea, tempels en toeristische trekpleisters zijn eveneens tot nader order gesloten. 

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Indonesië-adviseur R.Vermeulen@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in het Verenigd Koninkrijk, waar kan ik terecht voor informatie?

Laatste update: 16 maart 2020

De Britse overheid heeft voor de kunstensector een speciale site ingericht. Hier staat ook een mailadres in waar men terecht kan voor vragen.

Voor de laatste stand van zaken met betrekking tot de situatie in het Verenigd Koninkrijk kun je terecht op verschillende websites van de overheid, bekijk deze, deze en deze websites.

De Corona-crisis heeft tot gevolg dat evenementen van de Nederlandse ambassade in Londen t/m 6 april zijn afgelast. Er wordt bekeken of deze evenementen verplaatst kunnen worden. Over evenementen die na 6 april plaatsvinden wordt later besloten.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze VK-adviseur T.Stepanovic@Dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Egypte, waar kan ik meer informatie vinden?

Laatste update: 16 maart 2020

De regering van Egypte heeft besloten alle culturele evenementen voor de komende periode te annuleren. Dit betekent niet alleen dat alle festivals niet doorgaan, maar ook dat theaters, bioscopen en clubs de komende tijd gesloten zullen blijven. Daarnaast is er een reisverbod van kracht, wat inhoudt dat alle evenementen waar Nederlandse makers bij betrokken zijn niet doorgaan, ook als ze al gepland stonden. Het is nog niet zeker hoe lang deze situatie zal voortduren. De ambassade hoopt binnenkort meer informatie te hebben over evenementen die voor de zomer en herfst gepland staan. Hetzelfde geldt voor compensatieregelingen: op dit moment zijn er nog geen maatregelen getroffen om gedupeerden te compenseren. Zodra hier meer over bekend is, lees je het hier.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Egypte-adviseur Y.Bagci@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Italië, wat is de status daar?

Laatste update: 17 maart 2020

Algemene ontwikkelingen
In Italië zijn t/m 3 april alle openbare activiteiten verboden en zijn alle inwoners opgeroepen om thuis te blijven. Dit betekent dus ook dat alle culturele activiteiten voorlopig afgelast zijn of worden uitgesteld. Veel evenementen die gepland staan voor later in april en mei zijn inmiddels ook geannuleerd. De ambassade en consulaat-generaal volgen de afgelasten projecten op de voet en zijn in gesprek met de betreffende organisaties over hoe Nederlandse manifestaties in Italië op een later moment alsnog plaats kunnen vinden.

Steun voor de sector
Op 16 maart heeft de Italiaanse overheid maatregelen genomen om burgers, ZZP-ers en bedrijven te ondersteunen d.m.v. een steunpakket van € 25 mrd. Voor de culturele sector zijn er ook specifieke maatregelen van kracht, zoals uitstel van betaling van belastingen en afdrachten voor sociale zekerheid. Meer informatie kan je hier vinden via deze link. Over compensatieregelingen voor Nederlandse makers is nog niets bekend, maar de ambassade staat klaar om vragen hier over te beantwoorden.

Cultuur in de huiskamer
Overigens heeft de Italiaanse culturele sector verschillende manieren gevonden om het culturele leven bij de mensen thuis te brengen. Zo heeft de Pinacoteca di Brera te Milaan een online programma in het leven geroepen, Resistenza Culturale, waar bezoekers vanaf hun bank alsnog een kijkje kunnen nemen in het museum. Verder hebben ook het Museo Egizio di Torino, de Collezione Peggy Guggenheim Venezia en het Uffizi in Florence virtuele tentoonstellingen opgezet op hun website of via social media. Ook zal het boekenfestival van Cortina d’Ampezzo, Festival Una Montagna di Libri, online plaatsvinden. Verder zal het filmarchief van Cineteca di Milano de komende tijd gratis online toegankelijk zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk de spontane muziekuitvoeringen en zangpartijen vanaf de balkons van menig Italiaanse stad. De ambassade en consultaat-generaal informeren hun volgers via social media ook over de mogelijkheid om online van Nederlands cultuur te genieten.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Italië-adviseur T.Stepanovic@Dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Marokko, waar kan ik terecht voor informatie?

Laatste update: 17 maart 2020

Op dit moment hebben wij helaas weinig informatie beschikbaar over de situatie in Marokko. Er is sprake van een lock down, wat betekent dat alleen supermarkten en apotheken nog open zijn. Daarnaast is er een inreisverbod van kracht. Dit houdt dus in dat alle culturele evenementen voor de komende tijd van de baan zijn. Zodra wij meer weten, vind je de informatie op deze pagina.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Marokko-adviseur M.Sahraoui@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Sri Lanka, waar kan ik meer informatie vinden?

Laatste update: 18 maart 2020

Het Sri Lankaanse Ministerie voor Cultuur heeft besloten alle musea en archeologische vindplaatsen de komende tijd te sluiten. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit zal duren. Er zijn op dit moment geen speciale regelingen getroffen betreffende culturele manifestaties waarbij Nederlandse makers betrokken zijn. Ook is nog niet duidelijk of er sprake zal zijn van een compensatieregeling. We hebben nauw contact met de ambassade en zodra we meer informatie hebben, vind je het hier.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in Sri Lanka, neem dan contact op met ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Australië, wat is de status daar?

Laatste update: 18 maart 2020

Algemene situatie
In Australië zijn grote festivals en voorstellingen voorlopig afgelast en zijn de musea gesloten. De ambassade en consulaat-generaal hebben besloten de vieringen rond 75 jaar bevrijding, die voor begin mei gepland stonden, te schrappen. De maatregelen zijn tot nu toe erg ingrijpend geweest voor de Australische culturele sector: er is sprake van een verlies van rond de €13 miljoen. Er zijn nog geen maatregelen getroffen om de kunstsector te ondersteunen. Wel heeft de Australische Minister van Cultuur een roundtable gehad met de creatieve sector, maar dit heeft niet geleid tot concrete actie. Voor updates kun je hier terecht. Ook kan je de verantwoordelijke minister, Paul Fletcher, volgen op Twitter via @PaulFletcherMP.

Maatregelen en compensatie
Voor Nederlandse makers die manifestaties in Australië gepland hebben staan zijn nog geen speciale maatregelen getroffen. Ook wat betreft compensatieregelingen is er nog niets bekend. De ambassade heeft het op dit moment erg druk en heeft daarom aangegeven na Pasen weer beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van vragen. Als wij nieuwe informatie hebben, zal je het hier vinden.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in Australië, neem dan contact op met ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Turkije, waar kan ik terecht voor informatie?

Laatste update: 19 maart 2020

In Turkije zijn alle theaters, musea, concertzalen en clubs gesloten en iedereen moet thuis blijven en thuiswerken waar mogelijk. Alle programma’s en evenementen die vanuit de ambassade (deels) zijn gefinancierd zijn voorlopig afgelast, betrokken partners zijn hierover geïnformeerd.

De Turkse minister van Cultuur heeft bekend gemaakt dat er een fonds beschikbaar wordt gesteld voor culturele instellingen die hard worden geraakt door de coronamaatregelen. Vanaf 24 maart worden gedurende zes weken concerten en theatervoorstellingen op de Turkse staatszender TRT2 uitgezonden.

In Turkije worden livestreams breed ingezet door musea, muzikanten en festivals. Zo worden workshops en networkmeetings van het Istanbul Film Festival de komende tijd online gehouden.

We hebben nauw contact met de ambassade en zodra we meer informatie hebben, vind je het hier.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Turkije-adviseur Y.Bagci@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Rusland, waar kan ik meer informatie vinden?

Laatste update: 19 maart 2020

Algemene ontwikkelingen
In Moskou zijn alle evenementen met meer dan vijftig gasten verboden. Steeds meer musea sluiten hun deuren. Daarnaast geldt in heel Rusland een inreisverbod tot 1 mei voor burgers vanuit alle EU-landen, met uitzondering van diegenen met een permanente verblijfsvergunning voor Rusland. Het sluiten van alle scholen en verplichte zelfquarantaine voor aanzienlijke groepen mensen hebben ervoor gezorgd dat het maatschappelijke leven een stuk rustiger is geworden.

Musea, theaters, tentoonstellingscentra en andere culturele instellingen die onder het Ministerie van Cultuur vallen zijn tijdelijk gesloten voor alle bezoekers, zoals de Hermitage, de Manege, en de Philharmonia. Meer informatie vind je hier.  

Momenteel zijn er geen specifieke maatregelen voor de culturele wereld ingesteld. Alle maatregelen die genomen worden zijn generiek. Wel zijn natuurlijk de organisatoren van evenementen vaak culturele actoren.

Nederlandse posten in Rusland
De Nederlandse ambassade in Moskou en het Consulaat Generaal in Sint Petersburg volgen de maatregelen die worden ingesteld door de Russische overheid inzake evenementen en inreis- en quarantainerestricties en heeft eigen evenementen grotendeels afgelast. Op dit moment is er niets bekend over mogelijke compensatieregelingen, noch op lokaal of op landelijk niveau. 

Creatieve oplossingen
Net als in Nederland worden creatieve manieren gezocht om informatie online bij het publiek te krijgen: virtual tours, audioguides, YouTubekanalen e.d. De culturele sector in Rusland is al sterk gedigitaliseerd, en past zich met een verbazingwekkende snelheid aan aan de nieuwe situatie. Een aantal vooraanstaande culturele instellingen heeft al stappen gezet. Zo heeft de Potanin Foundation, de organisatie achter de schenkingsfondsen van de Hermitage en het Tretyakov Museum en het programma ‘Changing Museums in a Changing World’, een speciale subsidie gelanceerd voor noodhulp aan instellingen. Ook is de Foundation flexibel ten opzichte van de projecten die subsidie van hen hebben ontvangen, maar wiens activiteiten niet door kunnen gaan door de corona-maatregelen, zie hier. Het Garage Museum of Contemporary Art is overgegaan op slim werken en heeft een geheel nieuwe website gelanceerd. Grote concertzalen en onafhankelijke theaters streamen concerten en optredens of zetten geïmproviseerde festivals op via Instagram; muzikanten treden op via Facebook. 

Creatieve partners
Verschillende partners van de ambassade zijn ook creatief bezig. Zo lanceerde het Moscow International Festival Typomania voor grafische ontwerpers, dat van plan was om vier Nederlandse designers en een DJ te programmeren, een alternatief plan: sprekers zullen hun presentaties online geven, en het budget dat door de ambassade is toegekend wordt gebruikt om studio’s en professionele geluids- en videoapparatuur te huren in plaats van dit geld te gebruiken voor vluchten of hotelkamers. Het bereik van het festival wordt hiermee groter doordat de opgenomen video’s op de festivalwebsite blijven staan en voor iedereen toegankelijk zijn. 

De ambassade overweegt of een ander project dat steun heeft ontvangen, een tentoonstelling over joden in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, ook een online spin-off zou kunnen ontwikkelen. Daartoe beginnen ze gesprekken met het NIOD en vervolgens met de Russische partners, het Yeltsin Centre in Yekaterinburg en mogelijk het Jewish Museum and Tolerance Centre in Moskou De samenwerking met dit laatste museum is alleen online mogelijk omdat het museum op dit moment wordt gerestaureerd.  

Een ander tentoonstellingsproject in het Yeltsin Centre dat door de huidige omstandigheden wordt beïnvloed, betreft een installatie van de Nederlandse kunstenaar Jonas Staal die lokaal ontwerpen is door een lokale afdeling van het National Centre for Contemporary Art. Indien nodig neemt de kunstenaar deel aan het project via een digitaal platform, dat als belangrijkste element een lokale discussie heeft: een bijkomend voordeel zou zijn dat internationale reizen niet meer noodzakelijk zijn. 

Zelfs nu de grenzen sluiten, blijven de culturele bruggen staan. 

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze interim Rusland-adviseur T.Stepanovic@Dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Zuid-Korea, wat is de status daar?

Laatste update: 24 maart 2020

Algemene maatregelen 
Sinds 23 februari heeft de Zuid-Koreaanse regering de viruswaarschuwing op het hoogste niveau gebracht: rood. Hierdoor zijn 36 door het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme beheerde musea, bibliotheken en theaters in het hele land sinds 25 februari tot nader orde gesloten, zoals het National Museum of Modern and Contemporary Arts, Asia Culture Centre en het National Theatre. De meest recente aankondiging is dat deze instellingen gesloten blijven tot 22 maart. Of ze na 22 maart weer open zullen gaan, zal afhangen van de ontwikkelingen omtrent de COVID-19 situatie en is onderhevig aan verdere wijzigingen. Niet alleen nationale en openbare culturele instellingen, maar ook veel (particuliere) musea zijn vanwege de huidige omstandigheden gesloten. Door deze sluitingen zijn veel culturele activiteiten geannuleerd of uitgesteld, of eerder beëindigd dan gepland. Zie ook de website van het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn

Maatregelen bij aankomst in Zuid-Korea
Sinds 12 maart heeft de regering besloten dat reizigers uit vijf Europese landen, waaronder Nederland, direct bij aankomst in Zuid-Korea in quarantaine moeten. Aangezien COVID-19 zich wijd verspreid heeft in deze landen (naast Nederland ook Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk), zijn speciale toegangsmaatregelen ingesteld voor degenen die hier zijn geweest of daar hebben verbleven. Zij moeten gecheckt worden op koorts en moeten documenten indienen over hun gezondheidstoestand, zo is gedicteerd door het Korea Centre for Disease Control and Prevention. Ze zijn verplicht om een zelfdiagnose-applicaties op hun smartphones te downloaden waarmee ze onder toezicht worden gesteld als ze symptomen vertonen. Bij aankomst in Zuid-Korea moeten ze informatie verstrekken waaronder mobiele telefoonnummer en verblijfsadres. Deze maatregelen zijn per 16 maart uitgebreid tot alle Europese landen. 

Flexibele ambassade 
De ambassade volgt het reisadvies van de Nederlandse regering voor inkomende Nederlandse culturele professionals op de voet, en geeft hen indien nodig updates en advies over de huidige lokale situatie. Het is echter aan de ontvangende (lokale) organisaties om uiteindelijk te beslissen over het annuleren dan wel uitstellen van geplande activiteiten. Tot nu toe zijn de meeste programma's, die de fysieke aanwezigheid van artiesten vereisen, uitgesteld. De ambassade gaat flexibel om met annuleringen of uitstel van culturele programma’s van en door Nederlandse makers die zij heeft gesubsidieerd. 

Financiële steun voor de cultuursector
Het Ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme heeft de Korea Arts Management Service aangesteld als contactorganisatie over COVID-19-gerelateerde (financiële) steun aan kunstenaars en culturele instellingen. Het Ministerie heeft ondersteunende instrumenten geïntroduceerd, zoals het verstrekken van kosten voor levensonderhoud voor artiesten en beurzen voor productievoorbereiding. Tot dusver lijken de meeste overheidsinstrumenten eerder op leningen dan op directe compensatie, aangezien het moeilijk is om in te schatten wat de omvang van geleden schade is en of dit veroorzaakt is door COVID-19. In ieder geval moet eerst worden gecontroleerd bij de ontvangende (lokale) organisaties van de activiteit. 

Digitale musea
Veel musea die tijdelijk hun deuren hebben gesloten, bieden nu content digitaal aan. Denk bijvoorbeeld aan een serie op SNS-kanalen over kunstwerken in collecties, of uit tentoonstellingen die eerder zijn gesloten vanwege de maatregelen. Sommige musea publiceren videoclips van conservatoren die een virtuele rondleiding geven door tentoonstelling, of zelfs complete online VR tentoonstellingen.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Korea-adviseur I.Yang@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Suriname, waar kan ik terecht voor informatie?

Laatste update: 17 maart 2020

Algemene ontwikkelingen
Het luchtverkeer in Suriname is stilgelegd. Dit geldt voorlopig voor dertig dagen voor zowel inreizende als uitreizende passagiers. Niet-ingezetenen worden zo snel mogelijk naar hun thuisland in Europa en elders vervoerd. Voor Surinamers in het buitenland wordt nog naar mogelijkheden gezocht om die te repatriëren. Zij zullen na aankomst verplicht veertien dagen in (thuis)quarantaine moeten verblijven. Alle scholen zijn voorlopig t/m 14 april gesloten. Restaurants en café is verzocht om alleen afhaaleten aan te bieden. 

Situatie bij de Nederlandse ambassade
De Nederlandse ambassade in Paramaribo is gesloten voor bezoekers. Het ambassadepersoneel werkt gedeeltelijk thuis. Mocht de situatie verergeren, zal dit worden opgevoerd. Inkomende delegaties uit Nederland zijn hierover ingelicht. Culturele activiteiten die in maart en april zouden plaatsvinden, zijn tot nader bericht uitgesteld. Nederlandse cultuurmakers die al kosten hebben gemaakt, kunnen mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen. Dit geldt echter niet voor activiteiten die zijn gefinancierd door de ambassade. Lopende activiteiten waaraan scholierenbezoeken waren gekoppeld, bijvoorbeeld het bezoeken van tentoonstellingen, zijn afgelast of uitgesteld.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Suriname-adviseur A.Swagers@Dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Brazilië, waar kan ik meer informatie vinden?

Laatste update: 20 maart 2020

Algemene situatie
In Brazilië zijn  bijeenkomsten van personen en daarmee van culturele evenementen in ieder geval tot 6 april opgeschort. Dit geldt voor de meeste deelstaten inclusief DF/Brasília, Rio de Janeiro en São Paolo. Meerdere evenementen na die datum zijn uitgesteld of geannuleerd. Winkelcentra, restaurants, maar ook bioscopen en theaters zijn gesloten in de meeste deelstaten, DF/Brasília, Rio de Janeiro en São Paolo. Het Ministerie van Gezondheid geeft de richtlijnen uit; de deelstaten hebben echter de autonomie om aanvullende en eigen maatregelen te treffen. Er zijn geen specifieke bepalingen voor de culturele sector anders dan de reeds genoemden algemene bepalingen. 

De noodtoestand is op 19 maart door het Braziliaanse parlement goedgekeurd, de senaat volgt. Dit geeft een kader waarin economische compensatieregelingen opgesteld kunnen worden. Die zijn nu nog niet bekend. Hoogstwaarschijnlijk komen er geen regelingen voor specifiek de lokale cultuursector.    

Nederlandse postennetwerk in Brazilië
De Ambassade in Brasília en de Consulaten Generaal in Rio de Janeiro en São Paolo werken door op basis van essentiële functies en dienstverlening, in elk geval tot 6 april. 

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Brazilië-adviseur J.Backus@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in China, wat is de status daar?

Laatste update: 20 maart 2020

Algemene maatregelen
Sinds deze week openen verschillende culturele centra in China voorzichtig weer hun deuren. Grote evenementen staan op een laag pitje (specifieke richtlijnen voor het maximum aantal deelnemers zijn er niet). Dit betekent dat bijvoorbeeld concerten, tentoonstellingen en boekenbeurzen voorlopig zijn afgelast. Ook gaan manifestaties met internationale makers voorlopig niet door gaan i.v.m. de strenge grenscontroles. 

Compensatie 
Op dit moment is er nog geen centrale actie ondernomen door de Chinese overheid om de culturele sector te compenseren voor het gemaakte verlies. De Nederlandse Ambassade heeft wel contact gehad met Wu Promotion, een belangrijk agentschap voor performing arts dat zal gaan kijken of ze als culturele instelling in aanmerking komen voor belastingvrijstelling. Dit zou dan ook van toepassing kunnen zijn voor andere kleine en middelgrote culturele organisaties. Er bestaan op dit moment geen richtlijnen voor het compenseren van internationale projecten, maar de ambassade zal proberen te helpen waar mogelijk.  

Cultuur in de huiskamer
Veel organisaties hebben zich tijdens de uitbraak ingespannen om het culturele leven gewoon door te laten gaan. Zo heeft het Center for Comtemporary Art in Beijng online concerten georganiseerd in samenwerking met de video app Kuaishou. De resultaten kun je hier bekijken https://ucca.org.cn/en/program/ucca-kuaishou-voluntary-garden-online-concert-sonic-cure/

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze China-adviseur I.Yang@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in de VS, waar kan ik terecht voor informatie?

Laatste update 20 maart 2020

Algemene ontwikkelingen
De situatie in de Verenigde Staten is vergelijkbaar met Nederland: mensen mogen niet samenkomen in groepen en veel instituten en venues zijn verplicht dichtgegaan. Veel activiteiten zijn afgezegd tot en met mei of zelfs tot in de zomer. De organisatie Americans for the Arts heeft de eerste cijfers gepubliceerd wat betreft de impact van de corona-crisis op de culturele sector in de V.S. Deze cijfers gaan nu al uit van een verlies van 3,1 miljard dollar voor de culturele sector, dus er wordt een dringend verzoek gedaan aan Congress om compensatieregelingen op te zetten. Indien deze regelingen niet komen, verwacht één derde van de Amerikaanse kunst- en cultuurorganisaties banen te moeten schrappen. Volg de updates hier. De non-profit organisatie ArtPlace in New York houdt een lijst bij van middelen voor kunstenaars en culturele organisaties, zowel landelijk als per staat. 

Informatievoorziening voor Nederlandse cultuursector
Nederlandse artiesten en kunstenaars kunnen waarschijnlijk geen aanspraak op maken op officiële noodfondsen in de Verenigde Staten. Het Nederlandse Consulaat-Generaal in New York verwijst naar de officiële overheidsbronnen uit Nederland en in de V.S. (zie hieronder) en deelt belangrijke updates van Buitenlandse Zaken en KLM rondom inreisverbod via sociale media. 

Volg het Nederlandse Consulaat-Generaal via twitter @dutchcultureusa en @NLinNY en @NLintheUSA.

Relevante overheidswebsites VS en NYC specifiek:
-        The Center for Disease Control and Prevention 
-        New York State Department of Health (new page!)
-        New York City Department of Health
-        US State Department Travel Advisory 
-        White House statements 
-        World Health Organisation

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze VS-adviseur R.Ebbers@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Zuid-Afrika, waar kan ik meer informatie vinden?

Laatste update: 23 maart 2020

Algemene situatie
Als gevolg van de corona-crisis is in Zuid-Afrika de noodtoestand afgekondigd. Het land is tot 16 april in lock-down. Om verspreiding tegen te gaan, mogen mensen niet meer samenkomen in grote groepen (100 personen of meer): musea en theaters zijn voorlopig gesloten en festivals worden geannuleerd. Voor Hoe lang is op dit moment niet duidelijk. Reizen van en naar Zuid-Afrika wordt steeds moeilijker of onmogelijk, en afgeraden indien niet noodzakelijk. Het Nederlandse reisadvies naar Zuid-Afrika vind je hier

Online initiatieven
Het grootste kunstenfestival op het Afrikaanse continent, het National Arts Festival in Zuid-Afrika, is niet geannuleerd maar vindt nu de volle elf dagen geheel virtueel plaats, van 25 juni tot 5 juli 2020. Culturele instellingen als The Market Theatre in Johannesburg en Iziko Museums in Kaapstad zoeken naar online wegen om het publiek toegang te blijven bieden tot voorstellingen, educatieve programma’s en/of de collecties.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Zuid-Afrika-adviseur J.Backus@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in België, wat is de status daar?

Laatste update: 23 maart

Algemene maatregelen
In België is er momenteel een ‘lichte lockdown’. Naast scholen en horeca zijn ook alle speeltuinen en ‘niet-essentiële’ winkels (tuincentra, bouwmarkten en kledingzaken) gesloten. Eerder werden al alle evenementen tot en met 5 april, ongeacht de omvang en of ze openbaar of privé zijn, afgelast. Meer algemene informatie is te vinden op deze website

Cultuur 
Het Vlaamse ministerie voor Cultuur, Jeugd en Media houdt deze pagina bij met informatie voor de culturele sector. In samenwerking met Cultuurloket heeft het Vlaamse cultuurministerie ook een FAQ opgesteld. 

Cultuurloket heeft tevens een ‘coronalijn’ in werking gesteld, waar juristen 7 dagen per week vragen van culturele ondernemers beantwoorden. Ook organiseert Cultuurloket twee webinars, waarin maatregelen voor zelfstandigen (24 maart) en tijdelijke werkloosheid (26 maart) door het virus worden besproken. Meer informatie vind je hier.

Op de website van SOTA (State of the Arts) kunnen kunstenaars en cultuurwerkers delen welke impact de annulering van voorstellingen, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten heeft op hun inkomsten. Met deze getuigenissen wil het platform voor onafhankelijke kunstenaars de oproep tot steun voor de culturele sector van de Belgische overheden kracht bijzetten. In Rekto|Verso schrijft Wouter Hillaart dat cultuurwerkers gemiddeld 4.400 euro aan verloren inkomsten rapporteerden op het meldpunt (dd 17 maart). 

Ondersteunende maatregelen
De federale overheid heeft voor bedrijven en zelfstandigen 10 ondersteunende maatregelen aangekondigd, zie hier

De Vlaamse regering heeft ook een zogenaamde coronahinderpremie afgekondigd voor bedrijven die volledig moeten sluiten. Zelfstandigen kunnen hier ook aanspraak op maken, zie hier.

Verder
De Federation Wallonie-Bruxelles heeft een overzicht gemaakt van culturele initiatieven die je vanuit huis kunt bekijken.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze België-adviseur L.Grob@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Ik heb projecten in Frankrijk, wat is de status daar?

Laatste update: 24 maart
 
Algemene ontwikkelingen
In Frankrijk zijn er verregaande maatregelen genomen geldend tot en met in ieder geval 3 april. Men mag alleen met een formulier het huis verlaten. Alle evenementen zijn afgelast en alle culturele instellingen (concert- en theaterzalen, bioscopen, co-workplekken, incubators enz.) gesloten. Meer informatie is te vinden op de website van Buitenlandse Zaken (NL) en op de website van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken (FR).
 
De Nederlandse ambassade in Parijs heeft een overzicht gemaakt van door de ambassade gesubsidieerde activiteiten die door de crisis geen doorgang kunnen vinden en neemt contact op met de organisatoren ter bespreking van mogelijkheden als uitstel of aanpassing van de activiteit.
 
Ondersteunende maatregelen
Algemeen, niet specifiek voor de cultuursector, krijgen werkgevers de mogelijkheid sociale afdracht uit te stellen (tot 3 maanden) of te spreiden. In bijzondere gevallen kan beroep worden gedaan op een sociaal noodfonds. Zelfstandige ondernemers zien hun afdracht voor maart automatisch gespreid over de resterende maanden van het kalenderjaar en kunnen in principe aanspraak maken op een toelage van €1.500 om in eigen levensonderhoud te voorzien nu ze geen inkomsten meer hebben uit hun beroepsactiviteit. Meer informatie is te vinden op de website van het Franse ministerie van Werkgelegenheid.
 
De website van het Franse ministerie van Cultuur verstrekt informatie over maatregelen voor professionals uit de cultuursector. Het ministerie opent per discipline een contactpunt (via e-mail) en kondigde op 18 maart aan 2 miljoen euro vrij te maken ter ondersteuning van galerieën en kunstcentra. Ter tegemoetkoming aan de inkomstenwerving van de intermittents du spectacle wordt de periode vanaf 15 maart t/m einde lockdown niet meegenomen in de berekening van toelages.
 
Het cultuurministerie inventariseert ook het bestaande cultuuraanbod dat vanuit de huiskamer beleefd kan worden. Via #Culturecheznous biedt het platform allerlei acties aan van o.a. de Opéra de Paris, Centre Pompidou, Palais de Tokyo en Bibliothèque nationale de France.  
 
Creatieve initiatieven
De Nederlandse ambassade in Parijs ziet dat verreweg de meeste instellingen via nieuwsbrief of website communiceert over de sluiting, annulering en/of uitstellen van de programmering. De toon wisselt van ontmoedigd, over zakelijk tot voorzichtig optimistisch. Opvallend is de oproep - niet alleen binnen de cultuursector, maar ook van politici (binnen en buiten regering) commentatoren, critici, etc. - de tijd te benutten voor bezinning, om te lezen, voor het gezin, om plakboeken en fotoalbums bij te werken, met andere woorden: om de gelegenheid aan te grijpen een stapje terug te zetten. En misschien, voor de dag dat alles voorbij is, te besluiten anders te gaan leven. Wie weet zullen kunstenaars daarop reflecteren en op inspelen in hun toekomstige producties.
 
Originele acties:

 • Iedere instelling biedt mogelijkheid tot terugbetalen van reeds gekochte tickets, maar talrijke instellingen geven hun publiek ter overweging om uit solidariteit geen restitutie te vragen. Met dat geld kunnen in eerste instantie de makers van geannuleerde activiteiten toch worden betaald, en in bredere zin kan het de heropleving van de flink geraakte cultuursector mede mogelijk maken.
 • Jeu de Paume in Parijs kondigt een wekelijkse nieuwsbrief aan tot het einde van de crisis met suggesties uit digitale archieven en nieuwe ontdekkingen op social media. Via de website www.espacevirtuel.jeudepaume.org is het archief te bekijken.
 • Festival Le Printemps des comédiens lanceert een webradio op www.printempsdescomediens.com. Het festival dat van 27 mei tot 27 juni zou plaatsvinden in Montpellier gaat niet door, en daarom wordt het publiek nu digitaal gezocht. In korte fragmenten halen toneelkijkers herinneringen op en vertellen over hun ervaringen, lezen acteurs teksten voor en belichten experts toneelgeschiedenis en vocabulaire.
 • Wajdi Mouawad, de grote ster van het Franse toneel en directeur van Théâtre La Colline in Parijs, zendt elke ochtend om 11 uur een journal de confinement uit via de website van La Colline. Vanaf 23 maart kunnen mensen eveneens een afspraak maken met een acteur, die hen telefonisch een tekst voorleest. Via Facebook Live gaat Mouawad in discussie met eindexamenleerlingen over zijn toneelstuk Tous des oiseaux, dat op het programma voor het eindexamen stond. Ze kunnen vragen stellen via #tousdesoiseauxaubac.

Als je specifieke vragen hebt met betrekking tot jouw project in dit land, neem dan contact op met onze Frankrijk-adviseur L.Grob@dutchculture.nl. Voor algemene vragen kun je terecht bij ons Mobility Info Point: infopoint@dutchculture.nl.

Zelfs nu de grenzen sluiten, blijven de culturele bruggen staan
Olga Grinkrug, Senior Advisor bij Afdeling Cultuur van de Nederlandse Ambassade in Moskou
Verder goed om te weten
 • De Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor zelfstandige kunstenaars en alle zzp'ers in de culturele en creatieve sector, om hun problemen en gederfde inkomsten te melden bij de Kunstenbond, via een speciaal geopende website. De Kunstenbond heeft ook een leidraad opgenomen voor zzp’ers en biedt rechtshulp aan aan zelfstandigen die bij de bond zijn aangesloten.
 • Diverse oproepen worden gedaan aan het publiek om het geld van het ticket (van de voorstelling die niet doorgaat) niet terug te vragen aan de instelling, om zo de betaling van makers en personeel te kunnen continueren
 • Berichtgeving aan leden en belanghebbenden, over afgelastingen en sluitingen naar aanleiding van de richtlijnen door bijvoorbeeld de Museumvereniging, NAPK, VVTP en VSCD 
Initiatieven in de digitale omgeving

Programmeurs, presentatieinstellingen, makers en anderen proberen via andere manieren de toegang tot kunst en cultuur open te houden. Zie hier een aantal van deze initiatieven:

 • Het Nieuwe Instituut zet zo veel mogelijk activiteiten door in de digitale wereld. Bezoek hier de Live-pagina van HNI.
 • Digitaal Erfgoed Nederland geeft hier een aantal nuttige suggesties voor het culturele veld
 • Mister Motley biedt een overzicht van exposities die afgelast zijn vanwege het virus. Hier kun je de collecties alsnog op je beeldscherm bekijken
 • De Theaterkrant heeft een overzicht gemaakt van videoregistraties van theaterstukken die online te streamen zijn.
 • Mimecollectief Het Paradijs heeft na hun afgelaste voorstellingen besloten online Berichten Uit de Bunker beschikbaar te stellen.
 • Via Google Arts & Culture kun je musea van over de hele wereld virtueel bezoeken, zo ook het Van Gogh en het Rijksmuseum.