Cultuur en internationalisering in de provincie

21 February 2019
De conferentie Cultuur werkt voor de provincie ging over de kansen die cultuur biedt voor de regio’s. Bijvoorbeeld op het gebied van internationalisering.

Op donderdag 14 februari nam Frank Kimenai van de Creative Europe Desk deel aan de door Kunsten 92 georganiseerde conferentie Cultuur werkt voor de provincie. Deze stond in het teken van de kansen die cultuur biedt voor de diverse regio’s in Nederland buiten de randstad, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme, economische ontwikkeling, sociaal maatschappelijke vraagstukken en natuurlijk internationalisering. Actuele materie, gezien het feit dat deze regio’s op dit moment hun culturele regioprofielen naar het ministerie van OC&W hebben opgestuurd ter voorbereiding op de nieuwe kunstenplanperiode en de Provinciale Statenverkiezingen. 

Cultuur met de blik op Europa
De dag begon met een inspirerende openingslezing door rijksbouwmeester Floris Alkemade over de grote ruimtelijke opgaven in Nederland van dit moment en het culturele perspectief daarin. Daarna werden de aanwezigen onderverdeeld in vijf deelsessies die focusten op de verschillende onderwerpen die spelen in de regio. Frank Kimenai nam deel aan de deelsessie Cultuur met de blik op Europa, waar hij samen met Marjolein Cremer van de European Cultural Foundation een korte presentatie gaf over de verschillende mogelijkheden voor Europese cultuursubsidies. 

Aanbevelingen voor provincie
Er ontstond al snel een levendige discussie over de verantwoordelijkheden en ambities die provincies hebben met betrekking tot internationalisering in het algemeen, en de kansen in Europa in het bijzonder. Hieruit volgden een aantal aanbevelingen:

- Zorg voor een stevige, goed gefundeerde culturele infrastructuur, inclusief fair practice code
- Formuleer, vanwege het belang van de verbinding tussen regio/provincie en Europa, een Europese agenda op alle niveaus
- Maak cultuur (kunst en erfgoed) een integraal onderdeel van deze agenda
- Laat je daarbij inspireren door het Noord-Brabantse model

Meer weten? Lees hier het verslag van de hele conferentie.