Amsterdam Light Festival

Photo: Elien Smid via Pixabay
 

DutchCulture partner van Amsterdam

In het nieuwe Kunstenplan van Amsterdam voor de periode '21-'24 is een internationale rol weggelegd voor DutchCulture
26 November 2019

In de Hoofdlijnen kunst en cultuur van Amsterdam ('21-'24) wordt ook DutchCulturegenoemd. Het gemeentebestuur wil het internationale kunstenaarsklimaat in de stad versterken door het opstellen van een Actieplan Kunstenaarsklimaat, waar onder meer DutchCulture een rol in zal vervullen:

"Een breed samengestelde werkgroep gaat op korte termijn in kaart brengen welke maatregelen we zouden kunnen nemen om het internationale kunstenaarsklimaat in Nederland te verbeteren. Dit moet leiden tot een Actieplan Kunstenaarsklimaat waarin zowel lokale als landelijke maatregelen worden opgenomen. Ook worden het AFK, de CAWA 23, DutchCulture, een vertegenwoordiging van de rijkscultuurfondsen en een vertegenwoordiging van de Amsterdamse kunstvakopleidingen en residencies betrokken."

Lees hier meer over het Kunstenplan of download het plan hiernaast.