|
Image
Image
Jelle Burggraaff, DutchCulture
Jelle Burggraaff
Role
Head of Mobility & Advice / Creative Europe Desk NL
Email
j.burggraaff [at] dutchculture.nl

|
Image
Image
Eva Banning
Role
Producer
Email
e.banning [at] dutchculture.nl
 

DutchCulture on Tour brengt internationale ambities van Brabantse makers verder

DutchCulture on Tour brengt internationale ambities van Brabantse makers verder

Hoe vraag je Europese subsidies aan? Hoe vind je speellocaties in China? Makers met internationale ambities kwamen naar DutchCulture on Tour: Editie Brabant.
Door Simone Vos
Cross-sectoraal

Brabant is initiatiefrijk op het gebied van internationalisering. Voor veel makers en instellingen is een het integraal onderdeel van hun praktijk en de potentie is groot. Om de internationale ambities van Brabantse makers een stap verder te brengen en alle vragen hierover te beantwoorden, nodigden BrabantStad en DutchCulture Brabantse makers en instellingen uit voor DutchCulture on Tour – editie Brabant in september 2020. Nu actuele informatie omtrent COVID-19 extra belangrijk is, vonden er op 10 september adviesgesprekken plaats en lichtten adviseurs in een plenaire sessie het internationale cultuurbeleid en de aanknopingspunten voor makers en instellingen toe. Een aantal makers en organisatoren aan het woord over de bijeenkomst én de toekomst.

“Brabant is de meest ambitieuze provincie op het gebied van internationale culturele samenwerking. Sinds jaar en dag gebeurt er zoveel, het zit in de genen,” zegt Cees de Graaff, directeur van DutchCulture. De Graaff opent de plenaire bijeenkomst van DutchCulture on Tour in de LocHal in Tilburg. “Dit is de eerste tourstop en we zijn blij hier te zijn. We hebben elkaar nodig: regionaal en internationaal beleid moeten elkaar aanvullen.”

Media
Image
Caption
DutchCulture on Tour: Editie Brabant. Foto: Ben Nienhuis
Authors
Ben Nienhuis

Inspiratie en kennis

31 Brabantse makers, kunstenaars en instellingen zijn aanwezig. Om zich te laten inspireren, kennis op te doen en om elkaar te ontmoeten. Zo vertelt net afgestudeerd choreograaf Lucas Devroe (moOv): “Ik vind dit een interessante bijeenkomst. Ik hoorde bijvoorbeeld dat je via ambassades subsidies aan kunt vragen en dat heeft mij echt geholpen. Ik werk internationaal en mijn vriendin ook. Daar ga ik meer onderzoek naar doen. Daarnaast zie ik hier veel bekende gezichten, mensen met wie ik heb samengewerkt. Dit is een netwerkmoment voor mij. Juist de combinatie van een adviesgesprek en deze algemene bijeenkomst is goed.”

Het was een persoonlijk gesprek en ik heb een tip gekregen voor een internationaal netwerk
Ulla Havinga

Landelijke partij in Brabant

“Internationalisering is in het regioprofiel door de vijf steden en de provincie in het hart van BrabantStad Cultuur geplaatst en voor ons was het logisch de link te leggen naar de landelijke partner op het gebied van internationalisering,” vertelt Paulien Dankers, coördinator regioprofiel & internationalisering bij Kunstloc Brabant. “We willen de Brabantse makers ondersteunen en DutchCulture wilde meer naar de mensen toe om advies te geven. Een perfecte match. Die directe ontmoeting faciliteren en kunstenaars die een idee hebben meteen in contact te brengen met een adviseur is mooi.”

“Het is heel waardevol om zoveel mogelijk mensen uit de culturele sector van één provincie bij elkaar te hebben,” zegt Marjolein van Bommel, hoofd Mobiliteit & Advies en de Creative Europe Desk NL bij DutchCulture. “We zijn een landelijk instituut, maar vaak komen vooral wat grotere namen naar ons toe. Bij zo’n regionale bijeenkomst zien we veel meer startende initiatieven en lokale instellingen. Dat is heel interessant en is een belangrijke aanvulling voor ons netwerk. De drempel om advies te vragen moet zo laag mogelijk zijn.”

Startpunten voor onderzoek

Ulla Havenga verzorgt de International Programming Support bij united cowboys (live-art collectief) en kwam voor een adviesgesprek deze middag. “Ik kende DutchCulture al, heb vaker met hen een gesprek gehad. Vandaag kwam ik voor meer informatie over een samenwerking in China, Japan en Zuid-Korea. Daar hebben we nog niet eerder mee gewerkt, dus dat lijkt ons interessant. Ik heb een aantal goede startpunten gekregen om verder onderzoek te doen naar die landen. Het was een persoonlijk gesprek en ik heb een tip gekregen voor een internationaal netwerk.” Ook Simone Kramer en Petra Janssen van Stichting Social Label zijn in de LocHal te vinden. “Wij krijgen heel veel aanvragen vanuit Europese landen om Social Label, de systeemverandering van de maatschappij die wij hebben opgezet, ook in hun land op te nemen,” vertelt Janssen.

De drempel om advies te vragen moet zo laag mogelijk zijn
Marjolein van Bommel

Inzichten in structuren

“Daarom leek het ons interessant om meer te horen over de Europese wet- en regelgeving op cultuurgebied. We merken dat meer landen geïnteresseerd zijn in onze methode. We willen verankering in het beleid, design met betekenis, daar staan we voor. Meer inclusie, lokaal produceren, dat is zeker in deze tijd steeds meer aan de orde,” gaat Kramer verder. “Het adviesgesprek heeft ons inzicht gegeven in de gang van zaken op het gebied van subsidieaanvragen en de structuur binnen Europees beleid. Het was fijn om kennis te maken met een adviseur die met je mee wil denken.”

Ook Yuri Bongers, choreograaf en danser bij Vloeistof, is blij met zijn adviesgesprek. “Het was echt een gesprek waarin ik suggesties kreeg die op mijn praktijk toegespitst waren. Ik wilde graag meer weten over financieringsmogelijkheden en speellocaties buiten Europa. Uiteindelijk zat ik in de groep over China, Japan en Zuid-Korea, daarin kon ik vragen stellen over de speelplekken. We treden op in de publieke ruimte en op straat, dus ik wilde graag weten of dat in die landen mogelijk is. Ik heb nu leads gekregen om meer uit te zoeken.”

Media
Image
Caption
DutchCulture on Tour - editie Brabant. Foto: Ben Nienhuis
Authors
Ben Nienhuis

Structurele samenwerking

DutchCulture on Tour is de eerste stap in een mooie samenwerking tussen BrabantStad en DutchCulture, volgens Dankers en Van Bommel. “Maak gebruik van DutchCulture en de adviseurs. We willen de culturele sector in Brabant met internationale ambities graag verder helpen,” zegt Van Bommel.

Dankers: “We werkten af en toe al samen, maar nu pakken we door. Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld dat we gaan kijken hoe Brabant vertegenwoordigd is in de database van DutchCulture, waarin wordt bijgehouden welke Nederlandse initiatieven waar in de wereld te vinden zijn. Wij kunnen daarvoor data aanleveren en die database onder de aandacht brengen in Brabant. Deze bijeenkomst heeft geholpen om de Brabantse makers verder op weg te helpen in hun internationale plannen. Het was een fijne uitwisseling van energie en eerste stap in een langere reeks ontmoetingen met elkaar.”

Juist de combinatie van een adviesgesprek en algemene bijeenkomst werkt goed
Lucas Devroe

Internationaal cultuurbeleid 2021-2024

Het internationaal cultuurbeleid (ICB) is gezamenlijk beleid van de ministers van Buitenlandse Zaken (BZ), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De volgende drie doelen en bijbehorende resultaten zijn vastgesteld:

  1. Een sterke positie van de Nederlandse culturele sector in het buitenland door zichtbaarheid, uitwisseling en duurzame samenwerking.
    Dit leidt tot inspiratie, kennisvergroting, verrijking, het bereik van een groter publiek en marktverruiming, wat leidt tot een grotere economische waarde van de Nederlandse kunst en cultuur.

  2. Het met Nederlandse cultuuruitingen ondersteunen van de bilaterale relaties met andere landen.
    Dit draagt bij aan een betere positie en reputatie van Nederland in het buitenland, leidt tot een dialoog over normen en waarden, stimuleert samenwerking, draagt bij aan uitwisseling en dialoog, ook met landen waarmee de relatie (soms) complex is.

  3. We benutten de kracht van de culturele sector en creatieve industrie voor de Sustainable Development Goals (SDG’s), met name in de verbinding met de BHOS-agenda in de focusregio’s.
    Dit stelt de culturele en creatieve sector in staat door internationale partnerschappen bij te dragen aan het behalen van de SDG’s. Het biedt mogelijkheden voor de Nederlandse creatieve sector om ook over de grens mee te werken aan oplossingsrichtingen voor actuele publieke uitdagingen. Dit versterkt het beeld van Nederland als innovatief, creatief en inclusief land, in lijn met de nieuwe NL-branding.

   Lees de kamerbrief over het internationaal cultuurbeleid 2021- 2024.

Vervolg op DutchCulture on Tour: Editie Brabant

Deze bijeenkomst is onderdeel van de programmalijn Internationalisering van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. De provincie Noord-Brabant zet in op intensivering van internationalisering en heeft onder meer de succesvolle Proeftuin in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad opgezet.

Dit was de eerste editie van DutchCulture on Tour: Editie Brabant. De volgende editie vindt plaats op 22 februari 2022 bij de LocHal in samenwerking met BrabantStad en Kunstloc Brabant. Meer informatie.

Did you find this information useful?