|
Image
Image
Laurens Meijer
Role
Advisor Mobility Info Point
Email
l.meijer@dutchculture.nl
 

UPDATE Kunst- en cultuurprofessionals van buiten de EU mogen Nederland weer inreizen

UPDATE Kunst- en cultuurprofessionals van buiten de EU mogen Nederland weer inreizen

Samenwerken met een kunstenaar van buiten de EU? Vanaf 16 maart 2021 zijn individuele makers weer uitgezonderd van het Europese inreisverbod.
Door Laurens Meijer
UPDATE 

Op 8 maart 2021 heeft de regering aangekondigd dat kunst- en cultuurprofessionals Nederland weer mogen inreizen vanaf 16 maart 2021. Lees ook dit nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid:

"Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat de volgende groepen weer Nederland mogen inreizen: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden."

De Nederlandse regering had op woensdag 20 januari 2021 besloten om extra maatregelen te nemen om de verspreiding (van de Britse variant) van het coronavirus te beperken. Dit betekende onder andere dat de uitzondering op het inreisverbod dat sinds 16 oktober 2020 van kracht is voor professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector tijdelijk werd opgeschort. Deze professionals mochten vanaf zaterdag 23 januari 2021 00:01 uur Nederland niet meer inreizen. Vanaf 16 maart 2021 is inreizen weer mogelijk.

Welke kunst- en cultuurprofessionals zijn uitgezonderd van het inreisverbod?

Om culturele en creatieve professionals uit de internationale top in Nederland te kunnen ontvangen zijn de inreisbeperkingen voor deze groep (opnieuw) versoepeld. Alleen de professionals die aantoonbaar vanwege het Nederlands sociaal-maatschappelijk, cultureel en economisch belang willen inreizen, kunnen onder de uitzonderingscategorie vallen. Hiervan is sprake wanneer:

  • Het werkzaamheden betreft in het kader van een activiteit van een culturele of creatieve instelling die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of een Rijkscultuurfonds ontvangt voor de periode 2017-2020 of 2021-2024;
  • De professional vanwege diens unieke kwaliteiten of vaardigheden uitgenodigd is door de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling om de werkzaamheden te verrichten en daarvoor een vergoeding ontvangt;
  • De fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van de professional noodzakelijk is voor de algehele doorgang van betreffende activiteit van de instelling;
  • De inkomsten uit deze activiteit een substantiële bijdrage leveren aan de financiële situatie van de betreffende instelling. Hiermee wordt de economische toegevoegde waarde door de komst van de professional aangetoond.

Een ontheffing op het inreisverbod kan worden aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten.  

Het Europese inreisverbod en de uitzonderingen

Sinds 18 maart 2020 is een Europees inreisverbod van kracht. Dit betekent in principe dat personen met een nationaliteit van een niet-EU land de EU niet kunnen inreizen. Dit verbod is niet van toepassing op EU-burgers. Personen die woonachtig zijn in niet-EU landen waar het aantal besmettingen relatief laag is, zijn eveneens van het inreisverbod uitgezonderd. Welke landen dat zijn wordt op deze pagina van de Europese Unie vermeld. Bij het inreizen wordt gekeken of de persoon een paspoort of een verblijfsvergunning heeft, afgegeven door een van deze landen die zijn uitgezonderd van het inreisverbod. 

Moet ik na aankomst in quarantaine?

Voor personen uit landen en gebieden waar geen inreisverbod voor geldt, geldt wel dat men bij aankomst in Nederland het dringende advies krijgt om tien dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Dit geldt wanneer personen (terug)reizen uit gebieden die rood of oranje zijn aangemerkt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de plaatselijke verspreiding van het coronavirus. 

Gezien de duur van de crisis en de gevolgen voor professionele beroepsuitoefening die de thuisquarantainemaatregel met zich meebrengt, heeft het kabinet besloten uitzonderingscategorieën te creëren wanneer de (thuis)quarantaine tijdelijk mag worden onderbroken. Sinds 14 september 2020 is aan de lijst met uitzonderingen ‘deelname aan professionele culturele activiteiten’ toegevoegd. Enkel voor dit doel mag de thuisquarantaine tijdelijk worden onderbroken.

‘Deelname aan professionele culturele activiteiten’ wordt als volgt gedefinieerd:

  • Activiteiten van culturele en creatieve organisaties die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of van de Rijkscultuurfondsen ontvangen voor de periode 2017-2020 of 2021-2024, waaraan professionals uit het buitenland, zoals gastdirigenten of –choreografen, een noodzakelijke bijdrage leveren, op uitnodiging van de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling. De individuele fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van deze professionals is bepalend voor de algehele doorgang van de activiteiten van de betreffende instelling.

Meer informatie vind je hier. Voor verdere vragen over corona en mobiliteit, neem contact op met DutchCulture’s Mobility Info Point.