|
Image
Afbeelding
DutchCulture
Email
post [at] dutchculture.nl

Financiering

Financiering

DutchCulture ondersteunt kunstenaars en organisaties bij het vinden van financiering voor internationale projecten op het gebied van cultuur en erfgoed.

We adviseren vooral over internationaliseringsregelingen bij Nederlandse cultuurfondsen en een aantal Europese programma’s. Daarnaast beheren wij een klein matchingfonds voor gedeeld cultureel erfgoed.

Cultural Mobility Funding Guide
De Cultural Mobility Funding Guide Netherlands (Pdf, Engels) is ons actuele overzicht van Nederlandse financiering voor internationale activiteiten en bevat fondsen, regelingen en programma’s voor onder andere reis, verblijf, onderzoek, samenwerking en productie. Hier kunnen culturele organisaties en individuen uit binnen- en buitenland rechtstreeks een beroep op doen. De nadruk ligt op publieke fondsen, aangevuld met enkele private fondsen die zich specifiek richten op internationale activiteiten. Deze gids brengen wij jaarlijks uit in samenwerking met onze partners in het informatienetwerk voor culturele mobiliteit, On The Move.

Europese programma’s
Bij de Creative Europe Desk | DutchCulture kunt u terecht voor alle informatie over het Creative Europe Programma (2014-2020) van de Europese Unie. Dit programma ondersteunt Europese samenwerkingsprojecten in de culturele en audiovisuele sector.

Het European Citizens Point | DutchCulture adviseert over de mogelijkheden in het programma Europa voor de Burger (2014-2020). Dit programma ondersteunt samenwerkingsprojecten van burgers, lokale overheden en maatschappelijke organisaties in de Europese Unie.

Naast specifieke programma’s voor cultuur, media en maatschappelijke initiatieven heeft de Europese Unie ook fondsen en regelingen waar culturele organisaties onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen. In onze subsidiewijzer doorloopt u zes stappen waarna u ziet welk programma het beste aansluit bij uw project. 

Matchingsfonds Gedeeld Cultureel Erfgoed
Het Gedeeld Cultureel Erfgoed matchingfonds ondersteunt projecten van Nederlandse organisaties die in Nederlandse of in één van de gedeeld erfgoed partnerlanden bijdragen aan de zichtbaarheid van gedeeld erfgoed. Voor een bijdrage aan reiskosten naar een gedeeld erfgoedland ter voorbereiding van een project kunnen in Nederland gevestigde organisaties een beroep doen op de reiskostenvergoeding.