|
 

De Raad voor Cultuur positief over de aanvraag van DutchCulture

Image
Image
Caption
Museum of Tomorrow, Rio de Janeiro
Authors
Tomaz Silva
Agência Brasil

De Raad voor Cultuur positief over de aanvraag van DutchCulture

Op 4 juni maakte de Raad voor Cultuur haar adviezen voor de periode 21-24 bekend.

Op 4 juni maakte de Raad voor Cultuur haar adviezen voor de Culturele basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 bekend. DutchCulture heeft een subsidieverzoek ingediend om de komende vier jaar wederom de functie van bovensectorale ondersteunende instelling voor het Internationaal Cultuurbeleid te vervullen.

De Raad voor Cultuur is positief over de aanvraag van DutchCulture, maar vindt op basis van de beoordeling van het activiteitenplan dat we een aantal punten verder moeten toelichten en uitwerken. We zijn verheugd dat de raad een positief advies heeft afgegeven en gaan aan de slag voor een volmondig ja. We hopen dat de Minister dat advies vervolgens overneemt.

In de ogen van de raad ligt de kracht van DutchCulture bij haar overzicht over de culturele sector en de vele ingangen waarover zij beschikt via haar uitstekende netwerk
Uit het advies over DutchCulture van de Raad voor Cultuur

We kijken ernaar uit om ons vanaf 2021 nog sterker in te zetten om culturele en creatieve professionals een stap verder te brengen in hun internationale ambities. We doen dit vanuit een integrale visie, met het Nederlands Internationaal Cultuurbeleid, het nationaal cultuurbeleid en de Europese programma’s als uitgangspunt. We willen de betrokkenheid van makers en instellingen vergroten, zodat wij beter kunnen inspelen op de behoeften en vragen. Ook blijven we de komende jaren investeren in de relaties met de Nederlandse diplomatieke posten en richten we ons sterker dan voorheen op steden en regio’s. Belangrijke thema’s zijn Europa en de Europese Unie en Fair International Cultural Cooperation (inclusieve en duurzame samenwerking). DutchCulture biedt praktische informatie, advies en toegang tot netwerk, en maakt zich sterk voor reflectie & debat en onderzoek & ontwikkeling. De huidige crisis laat de internationale verbondenheid zien en maakt duidelijk hoe belangrijk uitwisseling en samenwerking is. Kunst en cultuur heeft in deze tijd wederom haar verbeeldings- en verbindingskracht bewezen.

Meer dan ooit geloven wij in een wereld waarin internationale culturele samenwerking en uitwisseling de samenleving verrijken.

Bent u geïnteresseerd in het gehele subsidieverzoek? U kunt het lezen via deze link.

Het advies van de Raad voor Cultuur is hier te lezen.

Did you find this information useful?