Fair Practice in de kunsten

Fair Practice in de kunsten

Minister Bussemaker ontving op 3 oktober de eerste versie van de Fair Practice Code voor de kunsten. DutchCulture zorgde voor het internationale perspectief.

Demissionair minister Jet Bussemaker (OCW) ontving op 3 oktober de eerste versie van de Fair Practice Code voor de kunsten tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. DutchCulture zorgde voor het internationale perspectief met vertegenwoordigers van fair practice initiatieven uit het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Italië.

Fair practice staat voor een betere arbeidsmarktpositie voor kunstenaars en goed werkgeverschap van opdrachtgevers. Op 3 oktober werd de eerste versie van de Fair Practice Code aangeboden aan Bussemaker tijdens een werkbijeenkomst van Kunsten ’92 in Veem Huis voor Performance. "De passie van kunstenaars is geweldig, maar die passie mag geen excuus zijn voor onderbetaling", liet de minister weten aan het belangstellende publiek. Deze Fair Practice Code is gezamenlijk opgesteld door makers, werkgevers, vakbonden, beroepsgroepen en andere partners uit de creatieve en culturele sector. Aanleiding was het in april gepubliceerde rapport van Raad voor Cultuur en de SER Passie gewaardeerd, versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

Internationaal perspectief
Tegen de veranderende en vaak benarde positie van de culturele maker op de arbeidsmarkt wordt ook in het buitenland actie ondernomen. De culturele infrastructuur verschilt van land tot land, maar dat de financiële crisis en de daaropvolgende bezuinigingen impact hebben gehad op kunst en cultuur, en vooral de individuele maker, is in al deze landen duidelijk.

DutchCulture nodigde op 2 en 3 oktober vertegenwoordigers van buitenlandse fair practice initiatieven uit. De initiatieven bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling of uitvoering. Door deze perspectieven en expertise samen te brengen, hopen we een internationaal beeld te scheppen van de manieren waarop een Fair Practice Code voor kunstenaars in de praktijk kan worden gebracht. Lees hier de gehele tekst van de eerste versie van de Fair Practice Code. 

Delegatie
Axel Tangerding (DE) – BFDK (Duitse associatie voor de onafhankelijke podiumkunsten)
De Duitse Federatie voor Onafhankelijke Podiumkunsten is een van de grootste theater federaties in Duitsland. Een van haar belangrijkste doelstellingen is het verbeteren van de sociale en economische  positie van onafhankelijke dans- en theatermakers, waaronder een richtlijn voor minimumhonoraria. Axel Tangerding is –naast zijn positie als artistiek directeur van het Meta Theater in Munchen- bestuurslid van de federatie.

Julie McCalden (VK) – a-n The Artists Information Company, Paying Artists Campaign
Door lobby te voeren en informatie te verspreiden vanuit het perspectief van de kunstenaar stimuleert en ondersteunt a-n de hedendaagse beeldende kunstpraktijk, en herbevestigd ze de waarde voor kunstenaars voor de samenleving. Julie McCalden is campagneleider van de Paying Artists campagne. Deze probeert de betaling veilig te stellen aan kunstenaars die in publiek gefinancierde instellingen tentoonstellen. Daartoe publiceerden zij in 2016 de Exhibition Payment Guide.

Patrick Sterckx (BE) – WPZimmer & oKo overleg kunstenorganisaties
WPZimmer is een (inter)nationale residentieplek voor podiumkunstenaars met een focus op dans, performance en hybride werkvormen. Het werkt als een (inter)nationale residentieplek voor podiumkunstenaars met een focus op dans, performance en hybride werkvormen. Zakelijk leider Patrick Sterckxs is binnen het netwerk van oKo (overleg kunstenorganisaties) voorzitter van de nieuwe werkgroep ‘kunstenaar centraal’. oKo bestaat uit meer dan 200 leden, professionele kunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel. Gezamenlijk nemen ze standpunten in om correcte werk- en arbeidsvoorwaarden, een goed kunstenbeleid en een gunstig sociaal klimaat te bewerkstelligen.

Nicholas Y Galeazi (BE) – State of the Arts
In zijn praktijk gebruikt Nicolas Galeazzi performance als instrument voor zijn onderzoek. De cross over tussen media, methodologie, materiaal en theorie in zijn werk is aanleiding om de economieën van artistieke praktijken te overdenken, en tot nieuwe modellen voor samenwerking te komen. Hij is onderdeel van het collectief State of the Arts (opgericht in 2013) is een onafhankelijke stem in de Vlaamse culturele sector en heeft bijgedragen aan de gedachtenvorming over Fair Practice in de kunsten.

Ingrid Vranken (BE) – SPIN
SPIN is een artist-run organisatie die een fuctie als ondersteunend productiebureau koppelt aan een discursieve en inhoudelijke functie. De organisatie pionierde in een nieuwe golf van 'zelforganisaties' die op zoek zijn naar nieuwe manieren om een duurzame carrière uit te bouwen binnen een flexwerkcontext en gelooft in 'practice what you preach'.

Alberto Cossu (IT) – Macao Milan
Macao is een onafhankelijk centrum voor kunst, cultuur en onderzoek in Milaan. Door het denken over de creatieve industrie te vermijden, en tegelijkertijd het oude idee van culturele instellingen te innoveren is de organisatie culturele productie als proces gaan zien in sociale verandering en innovatieve manieren van bestuur en productie. Het onderzoek van Macao richt zich op de arbeidsomstandigheden in de culturele sector, het recht op de stad en nieuwe vormen van organisatie en technologische oplossingen voor culturele productie.

Organisatoren: Kunsten ’92, Veem Huis voor Performance, DutchCulture, Nederlands Theaterfestival/Nieuwe Grond.