'Glimpse', Orkaan. Een van de groepen die in 2019 optraden in de VS in het kader van het internationale programma Never Grow Up!

Photo: Ronald Knapp
 

Beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2021-2024 naar de Tweede Kamer

Op 6 december hebben drie ministers het nieuwe beleidskader Internationaal Cultuurbeleid aangeboden aan de Tweede Kamer.
9 December 2019

Op 6 december hebben de drie verantwoordelijke ministers voor het Internationaal Cultuurbeleid het nieuwe beleidskader internationaal cultuurbeleid aan de Tweede Kamer aangeboden. Hiermee is het beleidskader openbaar. Ingrid van Engelshoven, Sigrid Kaag en Stef Blok schetsen in dit kader hun uitgangspunten, ambities en doelstellingen voor de periode 2021-2024. De ministers blijven inzetten op internationalisering van het culturele veld, op de versterking van bilaterale relaties met andere landen en op verbinding van cultuur aan prioriteiten in het buitenland. 

Houd de berichtgeving over het nieuwe kader op onze website in de gaten. Binnenkort komen we met een analyse waarin we aangeven wat de wijzigingen en wat de nieuwe prioriteiten zijn ten opzichte van de vorige periode.

Mocht u na het lezen van de brief, hier links te downloaden, al vragen hebben over het kader, neem gerust contact op met ons Mobility Info Point via e-mail: infopoint@dutchculture.nl.

'Balancing Bodies', een performance van Cie Woest, een van de Nederlandse makers die het afgelopen jaar onder meer in het John F. Kennedy Center, Washington, USA hebben opgetreden.