OverBruggen.info: portaal voor Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling

OverBruggen.info: portaal voor Vlaams-Nederlandse culturele uitwisseling

Met trots presenteren de Brakke Grond en DutchCulture Overbruggen.info, een hulpportaal voor Vlaams-Nederlandse samenwerking in kunst en cultuur.
Door Lisa Grob

Overbruggen.info wil makers helpen bij het uitbouwen van hun kunstenaarspraktijk over de grens tussen Vlaanderen en Nederland, offline of online. Het heeft als doel culturele samenwerking te versoepelen en makers te stimuleren een samenwerking – zelfs in tijden van corona – te realiseren.

Handig gereedschap

Het portaal bundelt voor het eerst alle beschikbare informatie van instellingen die zich bezighouden met Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking en is daarmee een handige tool voor Nederlandse en Vlaamse makers die over de grens (willen) werken. Het biedt daarnaast een aantal instrumenten ter ondersteuning bij het oplossen van veelvoorkomende problemen van Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking. Zo is er de Belastinggids Nederland-Vlaanderen: veel makers die over de grens werken lopen aan tegen de administratieve rompslomp die dat met zich meebrengt. Deze Belastinggids zet alle regels over belastingen, BTW en sociale zekerheid op een rijtje met praktische voorbeelden.

De Subsidiewijzer filtert relevante Vlaamse, Nederlandse of Vlaams-Nederlandse subsidies en is daarmee een handig overzicht van de financiële hulpmiddelen die er zijn voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Ook is er de handleiding Praktische tips voor intercultureel samenwerken. Vlamingen en Nederlanders spreken weliswaar dezelfde taal, toch zijn er culturele verschillen. Acht praktische tips bieden een handleiding voor succesvolle communicatie met de buren.

Verkenning

Het initiatief voor het project OverBruggen kwam van het Ministerie van OCW in Nederland en het Departement Cultuur, Jeugd en Media in Vlaanderen. De uitvoering en realisatie is in handen van Vlaams Cultuurcentrum de Brakke Grond en DutchCulture.

In 2019 startten deze laatste twee organisaties het OverBruggen-traject met een kick-off. Later dat jaar volgden er vier labsessies om de belangrijkste barrières van Vlaams-Nederlandse samenwerking in verschillende culturele deelsectoren te verkennen. Veel problemen gingen over geld: over beschikbare subsidies, lonen en honoraria, uitkoopsommen, partages, belastingen en uitkeringen. Beide landen kennen hun eigen systemen op het gebied van distributie van subsidiegelden, wet- en regelgeving voor belastingen en verzekeringen, maar ook culturele verschillen als het gaat om het maken van afspraken, rolverdelingen en andere communicatie. Dit maakt het dat samenwerken – ondanks dat men in hetzelfde taalgebied leeft – niet altijd even soepel verloopt.

Tijdens de labsessies werd per disciplines (beeldende kunst, theater en dans, muziek en design en architectuur) geïnventariseerd welke barrières makers ervaren, maar ook wat zij nodig hebben om beter samen te werken. Hier staat een gedetailleerder overzicht van de resultaten tijdens de lab- en kick-offsessies. 

Wij blijven luisteren

Een andere uitgesproken wens was om meer bijeen te komen. Helaas is dat op dit moment vanwege corona lastig te realiseren. Des te belangrijker is dit digitale portaal, zodat er toch een ontmoetingsplek is. Wanneer fysieke samenkomsten weer mogelijk zijn, wil Overbruggen sectorontmoetingen organiseren. DutchCulture, Vlaams Cultuurcentrum de Brakke Grond en Kunstenpunt slaan hiertoe de handen ineen.  

Met het portaal Overbruggen.info zetten we nu een eerste, belangrijke stap om de grens die Nederland en Vlaanderen scheidt een zachtere grens te maken voor cultuurmakers uit beide gebieden. Hiermee zijn natuurlijk niet alle problemen opgelost. Samenwerken is een werkwoord, we blijven open luisteren naar de behoeften van de gemeenschap van Vlaamse en Nederlandse cultuurmakers. Laat het gesprek niet stilvallen en mail ons met vragen en suggesties naar post@dutchculture.nl .

Did you find this information useful?